מכשירי ניידות לבעלי נכות קבועה הנמצאים באשפוז

אביזרי ניידות במימון משרד הבריאות עבור בעלי נכות קבועה למאושפזים במוסד סיעודי, בית חולים או מוסד של משרד הרווחה.

 • כלול

  מכבי שלי

 • כלול

  מכבי זהב

 • כלול

  מכבי כסף

 • כלול

  הסל הבסיסי

תנאי הזכאות מושפעים מ:

מצב רפואי

מי זכאי?

חברים בעלי המלצה של פיזיותרפיסט/ית או מרפא/ה בעיסוק שעבר/ה הסמכה מוכרת על ידי משרד הבריאות. על הגורם הממליץ להחזיק בתעודת הסמכה מוכרת מטעם משרד הבריאות המאפשרת לו להוות גורם ממליץ על מכשיר שיקום וניידות.

מה הזכאות?

מימון כספי ממשרד הבריאות לרכישת אחד ממכשירי הליכה ותותבות גפיים הבאים, מותנה בקבלת המלצה מראש מפיזיותרפיסט או מרפא בעיסוק של מכבי:

  • אורטוזות (מכשירי הליכה)
  • תותבות לגפיים
  • כפפה לכיסוי תותבת יד
  • נעליים רפואיות
  • גרבי גדם - במקרה של החלפת בית הגדם או התותבת

כמה זה עולה?

  • מימון של 75% מעלות המכשיר או מתקרת ההשתתפות העצמית המרבית שקבע משרד הבריאות, ע"י משרד הבריאות. 25% הנותרים ישולמו על ידך.
  • האוכלוסיות הבאות יקבלו מימון מלא של משרד הבריאות:
    • מקבלי גמלת זקנה המקבלים גם השלמת הכנסה
    • מקבלי גמלת שאירים המקבלים גם השלמת הכנסה
    • מקבלי גמלת נכות מלאה
    • מקבלי גמלת השלמת הכנסה
    • מקבלי קצבת נכות
    • חסידי אומות העולם
    • ילדים עד גיל 18

איפה ניתן השירות?

בלשכות הבריאות המחוזיות של משרד הבריאות, בהתאם למקום מגוריך.

לאיתור לשכה

מה עליך לעשות?

  • לפנות אל לשכת הבריאות המחוזית של משרד הבריאות באזור מגוריך.
  • לצרף המלצה של אורטופד/ית או רופא/ה שיקומי/ת של מכבי.
  • לשכת הבריאות תפנה אותך אל רופא מורשה באמצעות כרטיס שבו יצוין שיעור ההשתתפות של משרד הבריאות.
  • לרכוש את המכשיר לאחר קבלת האישור הפורמלי.

מה עוד כדאי לדעת?

  • המכשירים יינתנו במכון לואיס, המחלקה למחלות ממושכות ושיקום, בהפניית משרד הבריאות.
  • לא תינתן השתתפות ממשרד הבריאות במקרים הבאים:
    • נפגעי צה"ל ומשרד הביטחון.
    • נפגע פעולות איבה מוכר ע"י ביטוח לאומי.
    • חברים שאינם זקוקים למכשיר לצמיתות ואינם בעלי נכות קבועה.
  • למידע נוסף ניתן לפנות למוקד של משרד הבריאות 5400*, לקרוא עוד באתר משרד הבריאות או לעיין בעלון מידע של משרד הבריאות בנושא מכשירי שיקום וניידות >>.