החזר על נסיעות לטיפולים במונית או באמבולנס - לחולים אונקולוגיים או מושתלי מח עצם

חולים אונקולוגים וחברים שעברו השתלת מח עצם לפני פחות מ-3 חודשים יקבלו החזר מלא על הנסיעות לטיפולים במונית או באמבולנס.

 • כלול

  מכבי שלי

 • כלול

  מכבי זהב

 • כלול

  מכבי כסף

 • כלול

  הסל הבסיסי

תנאי הזכאות מושפעים מ:

מצב רפואי

מי זכאי?

  • חולים אונקולוגיים
  • חברים שעברו השתלת מח עצם לפני פחות מ-3 חודשים

מה הזכאות?

מימון נסיעות לטיפולים במונית או באמבולנס.

כמה זה עולה?

במונית

החזר של 100% על נסיעה בכיוון אחד, על בסיס קבלה עם קריאת מונה. אם תוגש קבלה / חשבונית ללא קריאת מונה - יינתן החזר עד תקרה בגובה מחיר הנסיעה שקבע משרד התבחורה. יחושב על פי התעריף של משרד התחבורה >>

חישוב גובה החזר יתבצע עד לתקרה בגובה מחיר הנסיעה שנקבע  ע"י משרד התחבורה.

באמבולנס

החזר של 100% על נסיעה בכיוון אחד. ההחזר יינתן על פי תעריף מד"א או לפי מחיר הנסיעה בפועל באמבולנס מורשה של משרד הבריאות, הנמוך מביניהם.

איפה ניתן השירות?

נסיעות לטיפולים במתקני מכבי, מתקני אסותא או מכונים הקשורים בהסכם עם מכבי.

מה עליך לעשות?

אם שילמת על הפינוי באופן עצמאי

לקבלת החזר יש להגיש למכבי את המסמכים הבאים באפליקציה ובמכבי Online בקישור הבא, בעמדת אל תור המרכז הרפואי או לשלוח אותם בדואר רשום למרכז הרפואי:

  • אישור מהמקום שבו התבצעו הטיפולים עם פירוט של תאריכי הבדיקות והטיפולים.
  • אם הנסיעה התבצעה במונית - להגיש קבלה מהמונית עם קריאת מונה.
  • אם הנסיעה התבצעה באמבולנס - להגיש קבלה מקורית בגין תשלום לחברת האמבולנסים. אם השובר שולם באמצעות האינטרנט, עליך להציג קבלה מודפסת מהאינטרנט, בצירוף הודעת החיוב המקורית של מד"א.
  • נדרש אישור של הרופא/ה המטפל/ת כי ההסעה אכן הייתה צריכה להיעשות באמבולנס.

אם עדיין לא שילמת על הפינוי באמבולנס וטרם חלפו 85 יום ממועד הפינוי

עליך לפנות למרכז רפואי של מכבי לשם הפקת התחייבות בגין הפינוי. משרד הסניף יעביר את ההתחייבות ישירות למד"א או לחברת האמבולנסים.

אם עדיין לא שילמת על הפינוי באמבולנס וחלפו 85 יום ממועד הפינוי

עליך לשלם את השובר באופן עצמאי ולגשת לאחר מכן למשרדי המרכז הרפואי עם הקבלה המקורית ומכתב שחרור מהמיון לצורך קבלת החזר.

מה עוד כדאי לדעת?

  • החזר יינתן בגין כל נסיעה לטיפול רפואי הקשור במחלה, כגון בדיקות רופא ובדיקות מעבדה.
  • חולה/ת דיאליזה שהרופא/ה המטפל/ת שלו/ה המליץ/ה על הסעה באמבולנס – לפי החוק, קופת החולים רשאית לקבוע הסעה ברכב שאינו אמבולנס בתנאי שתציע חלופה להסעתו/ה לטיפולי דיאליזה, חלופה המהווה מענה מתאים לצורך הגעתו/ה לטיפולים באורח סדיר. קביעה זו מותנית בקבלת חוות דעת רפואית בכתב מגורם מקצועי המקביל לרופא/ה המטפל/ת במכבי (לדוגמה: רופא/ה בבית חולים).