תרופות לחולים במחלות כרוניות

תרופות לחולים במחלות כרוניות כמו מטופלי דיאליזה, פסוריאזיס, סוכרת, HIV איידס, סיסטיק פיברוזיס CB וAT, PCD ודיסאוטונומיה משפחתית.

 • כלול

  מכבי שלי

 • כלול

  מכבי זהב

 • כלול

  מכבי כסף

 • כלול

  הסל הבסיסי

תנאי הזכאות מושפעים מ:

מצב רפואי

מי זכאי?

חולים כרוניים מוגדרים על פי השתייכותם לאחת מהאוכלוסיות הבאות

 

   • חולים הנזקקים לתרופה אחת לפחות או לתרופות שונות במשך חצי שנה לפחות, וברציפות
   • חולים המטופלים בקביעות בשל מחלה הנכללת ברשימת המחלות הכרוניות שקבע משרד הבריאות
   • חולים המטופלים במנה חודשית באחת מהתרופות המופיעות ברשימת התרופות שקבע משרד הבריאות

מה הזכאות?

עזרה במימון לרכישת תרופות.

כמה זה עולה?

תקרת השתתפות עצמית רבעונית ברכישת תרופות בגובה 996 ₪, על פי שנה קלנדרית (סה"כ ממוצע לחודש 332 ₪).

איפה ניתן השירות?

מה עוד כדאי לדעת?

ניתן לממש את הזכאות באחת משתי דרכים:

 1. הוראת קבע: ההשתתפות העצמית תיגבה מחשבון הבנק של החבר המבוטח בשלושה תשלומים חודשיים קבועים, עד לגובה של של 332 ₪ לחודש בממוצע.
 2. בעת רכישת תרופות בהוראת קבע או בתשלום במקום (מזומן) ישלם החבר עד גובה התקרה הרבעונית בלבד.

התקרה חלה על כלל התרופות במסגרת הסל הבסיסי שצורך החולה, לרבות תרופות שאינן מיועדות לטיפול במחלתו הכרונית. כמו כן, התקרה חלה על כל הציוד המתכלה הכלול בסל שרותי הבריאות.

במכבי מופעל אחת לחודש מנגנון אוטומטי לאיתור חברים הזכאים לקבל תקרה לחולים כרוניים. המנגנון האוטומטי לאיתור הזכאים מתבסס על ההנחיות שניתנו ממשרד הבריאות עפ"י העקרונות שלעיל.

 

האיתור מאפשר הפעלת תקרה לחולים כרוניים הרוכשים תרופות באמצעות הוראת קבע, מבלי שיצטרכו לפנות למרכז רפואי לקבלת החזר.

 

לחברים הרוכשים תרופות שלא בהוראת קבע מתבצע החזר יזום ומרוכז במכבי בתום תקופת התקרה ללא צורך בהגעתם למרכז רפואי. מכיוון שתקרת ההשתתפות העצמית מוגדרת לפי רבעונים, כך יתבצע גם ההחזר היזום לחולים הכרוניים. החזר עבור כל רבעון יתבצע במהלך החודש העוקב בתום כל רבעון.

חברים שלא קיבלו הכרה כחולים כרוניים ומעוניינים להיכלל תחת הגדרה זו, יכולים לפנות למשרד המרכז הרפואי או להניח בתיבת ה"אל-תור" מסמך מהרופא המטפל, המפרט את המצב הרפואי, האבחנות והתרופות בהן נעשה שימוש. המסמך יועבר לאישור המנהל הרפואי במרכז הרפואי.

עם קבלת האישור מוסדרת ההכרה בחבר המבוטח כחולה כרוני. האישור על כך יישלח בדואר.

אם אתם זכאים לטיפול רפואי או להחזר או השתתפות בגין הוצאות רפואיות מתוקף החוקים הבאים, לא יינתן השירות במסגרת שירותי הבריאות הנוספים:

 

  • נפגע פעולות איבה מוכר על ידי ביטוח לאומי
  • נכה משרד הביטחון 20% ומעלה
  • נפגע תאונות דרכים

 

אם הצורך בשירות לא נובע מהפגיעה המוכרת בחוקים המפורטים לעיל, יש להעביר למשרד המרכז הרפואי (הסניף) מכתב מרופא המאשר זאת, על מנת לקבל אישור למימוש הזכאות.

ניתן להגיש את המכתב במעטפת אל תור או לשלוח אותו בדואר רשום או בדוא"ל למרכז הרפואי. לאיתור מרכז רפואי >