אמבולנס והסעות מיוחדות

(7 קטגוריות)

פינוי באמבולנס

פינוי באמבולנס במקרים דחופים. 

פינוי באמבולנס ממתקן של מכבי

פינוי באמבולנס מכל מתקן של מכבי למיון בבית חולים, באישור גורם מוסמך.

למידע נוסף על פינוי באמבולנס ממתקן של מכבי
 • כלול

  מכבי שלי

 • כלול

  מכבי זהב

 • כלול

  מכבי כסף

 • כלול

  הסל הבסיסי

תנאי הזכאות מושפעים מ:

מצב רפואי

פינוי באמבולנס למיון ואשפוז בבית חולים

פינוי חבר באמבולנס לחדר מיון במקרה שהחבר הועבר לאחר מכן לאשפוז בבית החולים.

למידע נוסף על פינוי באמבולנס למיון ואשפוז בבית חולים
 • כלול

  מכבי שלי

 • כלול

  מכבי זהב

 • כלול

  מכבי כסף

 • כלול

  הסל הבסיסי

תנאי הזכאות מושפעים מ:

מצב רפואי

פינוי באמבולנס עם הפניה של אחות מהמוקד הטלפוני

פינוי באמבולנס לחבר שפונה בהוראת אח או אחות ממוקד האחיות הטלפוני של מכבי

למידע נוסף על פינוי באמבולנס עם הפניה של אחות מהמוקד הטלפוני
 • כלול

  מכבי שלי

 • כלול

  מכבי זהב

 • כלול

  מכבי כסף

 • כלול

  הסל הבסיסי

תנאי הזכאות מושפעים מ:

מצב רפואי

פינוי למיון במקרה של תגובה אלרגית קשה

פינוי חבר עם תגובה אלרגית קשה - באמבולנס

למידע נוסף על פינוי למיון במקרה של תגובה אלרגית קשה
 • כלול

  מכבי שלי

 • כלול

  מכבי זהב

 • כלול

  מכבי כסף

 • כלול

  הסל הבסיסי

תנאי הזכאות מושפעים מ:

מצב רפואי

פינוי באמבולנס - במקרה של פטירה

פינוי באמבולנס של חבר שנפטר בדרך לבית החולים או לפני הגעת האמבולנס.

למידע נוסף על פינוי באמבולנס - במקרה של פטירה
 • כלול

  מכבי שלי

 • כלול

  מכבי זהב

 • כלול

  מכבי כסף

 • כלול

  הסל הבסיסי

תנאי הזכאות מושפעים מ:

מצב רפואי

פינוי באמבולנס בעקבות איבוד הכרה

פינוי באמבולנס - חבר שאיבד הכרה במקום ציבורי, או במקרה של התקף אפילפסיה.

למידע נוסף על פינוי באמבולנס בעקבות איבוד הכרה
 • כלול

  מכבי שלי

 • כלול

  מכבי זהב

 • כלול

  מכבי כסף

 • כלול

  הסל הבסיסי

תנאי הזכאות מושפעים מ:

מצב רפואי

פינוי באמבולנס למיון במקרה של סירוב להתאשפז

מימון הפינוי באמבולנס לחבר שפונה לבית חולים אך סירב להתאשפז.

למידע נוסף על פינוי באמבולנס למיון במקרה של סירוב להתאשפז
 • כלול

  מכבי שלי

 • כלול

  מכבי זהב

 • כלול

  מכבי כסף

 • כלול

  הסל הבסיסי

תנאי הזכאות מושפעים מ:

מצב רפואי

פינוי באמבולנס - חבר ששוחרר לחופשה מבית החולים

פינוי באמבולנס לחבר ששוחרר לחופשה מבית החולים, ועקב הרעה במצבו במהלך החופשה פונה בחזרה באמבולנס.

למידע נוסף על פינוי באמבולנס - חבר ששוחרר לחופשה מבית החולים
 • כלול

  מכבי שלי

 • כלול

  מכבי זהב

 • כלול

  מכבי כסף

 • כלול

  הסל הבסיסי

תנאי הזכאות מושפעים מ:

מצב רפואי

פינוי באמבולנס למיון והשהיה

פינוי באמבולנס לחבר שפונה למיון בבית החולים, ובסיכום המיון צוין "השהיה".

למידע נוסף על פינוי באמבולנס למיון והשהיה
 • כלול

  מכבי שלי

 • כלול

  מכבי זהב

 • כלול

  מכבי כסף

 • כלול

  הסל הבסיסי

תנאי הזכאות מושפעים מ:

מצב רפואי

פינוי באמבולנס ללא אשפוז

פינוי באמבולנס לחבר שפונה לבית חולים באמבולנס אט"ן או נט"ן ולא אושפז.

למידע נוסף על פינוי באמבולנס ללא אשפוז
 • כלול

  מכבי שלי

 • כלול

  מכבי זהב

 • כלול

  מכבי כסף

 • כלול

  הסל הבסיסי

תנאי הזכאות מושפעים מ:

מצב רפואי

פינוי באמבולנס עם הפניית רופא

פינוי באמבולנס עם הפניה של רופא מכבי או רופא של חברה הקשורה עם מכבי בהסכם

למידע נוסף על פינוי באמבולנס עם הפניית רופא
 • כלול

  מכבי שלי

 • כלול

  מכבי זהב

 • כלול

  מכבי כסף

 • כלול

  הסל הבסיסי

תנאי הזכאות מושפעים מ:

מצב רפואי

פינוי מוטס

פינוי מוטס של חולים ופצועים

למידע נוסף על פינוי מוטס
 • כלול

  מכבי שלי

 • כלול

  מכבי זהב

 • כלול

  מכבי כסף

 • כלול

  הסל הבסיסי

תנאי הזכאות מושפעים מ:

מצב רפואי | החלטת משרד הבריאות