בקשה לשקילה בכיסא גלגלים

לאנשים עם מוגבלות בניידות המשתמשים בכיסא גלגלים ומעוניינים להישקל

לבקשת שקילה בכיסא גלגלים יש למלא את הטופס הבא ולשלוח בסיום 

פרטים אישיים
שקילת כסא הגלגלים