קרצינומה - אנטיגן 15-3 (בדם)

CA-15.3 (קוד בדיקה: 6135)

עדכון אחרון 17.07.22

מבט כללי

מטרת הבדיקה

מעקב אחר התגובה לטיפול בסרטן שד גרורתי.

סקירה

CA 15-3 הוא חלבון הנוצר באופן תקין של תאי השד. הגן שאחראי לייצור CA 15-3 מופיע בכמות עודפת בתאי גידול סרטני בשד, וגורם לייצור עותקים רבים של החלבון.

CA 15-3 שייך לקבוצת הסמנים המטבוליים, שהם חומרים ביוכימיים המיוצרים על ידי תאי סרטן או על ידי תאים בריאים בתגובה לתהליך סרטני.

בדיקות של הסמנים המטבוליים, ובכללן בדיקת CA 15-3, אינן כלי יעיל לגילוי מוקדם של תהליך סרטני. מסיבה זו הבדיקה אינה משמשת כבדיקת סקר עבור כלל האוכלוסיה. כמו כן הבדיקה אינה משמשת לאבחנת המחלה או לקביעת השלב בו היא נמצאת.

בדיקת הסמן CA 15-3 משמשת למעקב אחר תגובת המטופלת לטיפול בסרטן שד גרורתי. המעקב נעשה בשילוב עם בדיקות נוספות הכוללות בדיקות הדמיה, בדיקה גופנית והיסטוריה רפואית.

אודות הבדיקה

בדיקה זו מתבצעת על ידי לקיחת דם מהווריד.

הנחיות לבדיקה

    • הבדיקה היא בחינם.
    • הבדיקה מתבצעת במעבדות מכבי.
    • לא נדרשת הכנה מיוחדת.

תוצאות

המידע מתייחס להסבר כללי על אפשרויות התוצאות המתקבלות בבדיקה זו ואין לראות במידע זה כתוצאות הבדיקה של המטופל. יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו.

ערכים תקינים

נמצאים בטווח התקני.

ערכים שאינם תקינים

ערכים גבוהים מהרמה התקנית.

הסבר לתוצאות

ערך נמוך אינו שולל את קיומה של מחלה ממארת, וערך גבוה אינו מעיד בהכרח על נוכחות מחלה כזו. רמת הסמן יכולה להיות גבוהה גם במצבים שאינם סרטניים, כמו כיב במערכת העיכול.

השינויים בערכים עם הזמן מהווים כלי שימושי למעקב. אין משמעות לערך בנקודת זמן בודדת.

במהלך טיפול בסרטן שד גרורתי

במהלך ארבעה עד שישה שבועות מראשיתו של טיפול חדש, יכולה להימדד עליה ברמת הסמן בדם שאינה מצביעה על העדר תגובה לטיפול.

עליה ברמת הסמן בדם במהלך טיפול בסרטן שד גרורתי יכולה להעיד על כישלון טיפולי. יש צורך בבדיקות נוספות על מנת לאשר קביעה זו. עם זאת, כאשר לא ניתן לקבוע את מצב המחלה באמצעים אחרים, בדיקת הסמן תהיה הפרמטר לפיו יקבע כישלון הטיפול.

על מנת לפרש את תוצאות הבדיקה יש לדון בהן עם הרופא המטפל ולהתאימן למצבה הכולל של המטופלת.

מועד קבלת תוצאות הבדיקה

תוצאות הבדיקה יתקבלו תוך 4 ימי עבודה מיום ביצוע הבדיקה.

ניתן לצפות בתוצאות הבדיקה באתר מכבי Online, באפליקציית מכבי, או בעמדות מכבילי.

צפייה בתוצאות בדיקות online