אנטיגן קרצינואמבריוני (בדם)

CEA (קוד בדיקה: 2378)

עדכון אחרון 19.05.22

מבט כללי

מטרת הבדיקה

    • מעקב אחר התגובה לטיפול בסרטן המעי הגס ובסרטן חלחולת גרורתי.
    • זיהוי חזרה של גידול במעי הגס והחלחולת לאחר טיפול.

סקירה

CEA הוא חלבון הנמצא ברקמות עובריות. אצל אנשים בריאים, החלבון אינו ניתן לזיהוי בדם מהלידה ואילך.

החלבון שייך לקבוצת הסמנים המטבוליים, שהם חומרים ביוכימיים המיוצרים על ידי תאי סרטן או על ידי תאים בריאים בתגובה לתהליך סרטני.

בדיקות של הסמנים המטבוליים, ובכללן בדיקת הסמן CEA, אינן כלי יעיל לגילוי מוקדם של תהליך סרטני. מסיבה זו הבדיקה אינה משמשת כבדיקת סקר עבור כלל האוכלוסיה.

זוהי הבדיקה המועדפת המשמשת למעקב אחר מטופלים עם סרטן המעי הגס וסרטן החלחולת.

למטופלים הלוקים בסרטן מסוג זה, אשר מועמדים לטיפול ניתוחי או כימותראפי, מומלץ לבצע את הבדיקה בפרקי זמן קבועים מרגע האבחנה, כאמצעי מעקב.

בשלבים מוקדמים של הגידול לא ניתן על פי רוב לזהות עליה ברמת הסמן בדם. רמה גבוהה של הסמן נצפית בדרך כלל במצב בו הגידול מתקדם מקומית או במצב של מחלה מפושטת.

הבדיקה מסייעת בזיהוי התפשטות הגידול לאחר טיפול. עם זאת, היא אינה מספיקה ככלי הערכה בלעדי במצב זה אלא בשילוב בדיקות נוספות, כגון בדיקות הדמיה, בדיקה גופנית והיסטוריה רפואית.

עליה בערכי CEA יכולה להימדד גם עקב גידולים נוספים כמו סרטן שד, ריאה, בלוטת התריס, וכן במצבים לא סרטניים כמו עישון.

אודות הבדיקה

בדיקה זו מתבצעת על ידי לקיחת דם מהווריד.

הנחיות לבדיקה

לא נדרשת הכנה מיוחדת.

הנחיות ומידע

    • הבדיקה היא בחינם.
    • הבדיקה מתבצעת במעבדות מכבי.
    • לא נדרשת הכנה מיוחדת.

תוצאות

תוצאות בדיקה

* המידע מתייחס להסבר כללי על אפשרויות התוצאות המתקבלות בבדיקה זו ואין לראות במידע זה כתוצאות הבדיקה של המטופל

יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו.

ערכים תקינים

נמצאים בטווח התקני.

ערכים שאינם תקינים

ערכים גבוהים מהרמה התקנית.

הסבר לתוצאות

ערך נמוך אינו שולל את קיומה של מחלה ממארת, וערך גבוה אינו מעיד בהכרח על נוכחות מחלה כזו.

השינויים בערכים עם הזמן מהווים כלי שימושי למעקב. אין משמעות לערך בנקודת זמן בודדת.

במהלך ארבעה עד שישה שבועות מראשיתו של טיפול כימותראפי חדש, יכולה להימדד עליה ברמת הסמן בדם שאינה מצביעה על העדר תגובה לטיפול.

עליה ברמת הסמן בדם במהלך הטיפול בסרטן מעי גס או סרטן חלחולת גרורתי דורשת התייחסות וביצוע בדיקות הדמיה, על מנת לוודא האם המחלה מחמירה.

על מנת לפרש את תוצאות הבדיקה יש לדון בהן עם הרופא המטפל ולהתאימן למצבה הכולל של המטופלת.

מועד קבלת תוצאות הבדיקה

תוצאות הבדיקה יתקבלו תוך 4 ימי עבודה מיום ביצוע הבדיקה.

ניתן לצפות בתוצאות הבדיקה באתר מכבי Online, באפליקציית מכבי, או בעמדות מכבילי.