ציטומגלו וירוס - CMV - נוגדנים מסוג IgG (בדם)

CMV IgG (קוד בדיקה: 66442)

עדכון אחרון 10.07.22

מבט כללי

מטרת הבדיקה

זיהוי חשיפה בעבר לנגיף ה-CMV.

סקירה

בדיקה זו נועדה לקבוע האם הנבדק נדבק בעבר בנגיף הציטומגלו (CMV). זיהום ב-CMV הוא שכיח ביותר. חלק ניכר מהאוכלוסייה נחשף בשלב כזה או אחר בחייו לנגיף ומפתח נוגדנים. הנגיף נמצא בנוזלי הגוף השונים והוא מידבק במגע קרוב.

מרבית הנדבקים בנגיף, בעלי מערכת חיסון תקינה, מתלוננים על חולשה ועייפות, וסובלים מחום ומהגדלת קשרי הלימפה, הכבד והטחול. עבור חולים שמערכת החיסון שלהם אינה תקינה, המחלה מחייבת התייחסות מחמירה יותר, כולל בחינת האפשרות של טיפול תרופתי נגד הנגיף. בקבוצה זו נכללים בין השאר עוברים, תינוקות בני יומם, מושתלי איברים וחולי איידס.

הידבקות בנגיף גורמת ליצירת נוגדנים. קיימים שני סוגי נוגדנים לנגיף זה: נוגדן מסוג IgG ונוגדן מסוג IgM.

כאשר הגוף נחשף למזהם מסוים, כגון נגיף, תחילה מתפתחים נגדו נוגדנים מסוג IgM. לפיכך זהו הנוגדן הראשון שניתן לאתרו בדם בעקבות חדירת המזהם. מעט יותר מאוחר מתפתחים נוגדנים מסוג IgG, על פי רוב כעבור מספר שבועות. אלו נשארים בגוף פרק זמן ממושך. הנוגדנים משני הסוגים הם ייחודיים למזהם מסויים.

כדי לדעת האם אדם נחשף בעברו למזהם כלשהו, ניתן לבדוק בדמו נוכחות נוגדנים ייחודיים מסוג IgG נגד אותו מזהם. היות שקיימים זנים שונים של CMV קיים סיכון להידבק שוב בנגיף מזן שונה.

CMV והריון

בעת ההריון, נוגדנים מסוג IgG חוצים את השליה, כלומר עוברים ממחזור הדם של האם אל זה של העובר. נוגדנים אלו עוברים לעובר בשליש האחרון להיריון ומספקים לו הגנה מפני זיהומים בחצי השנה הראשונה לחייו.

הבדיקה חשובה עבור נשים הרות כאשר קיים חשד למחלה, על מנת לקבוע את מידת הסיכון לעובר במקרה של חשיפה לנגיף. אם יש לאם נוגדנים נגד הנגיף (מסוג IgG) פוחתת סכנת הפגיעה בעובר באופן ניכר.

במקרה של חשד להדבקה בנגיף הציטומגלו במהלך ההריון יש צורך לבדוק בדם האם את התפתחותם של נוגדנים מסוג;CMV-IgM המעידים על זיהום חד.

תוצאות מעבדה המעידות על הדבקה מן הזמן האחרון מחייבות בחלק גדול מהמקרים ביצוע של אבחון טרום לידתי של העובר. החל מהשבוע ה-21 להיריון תיתכן בדיקה של נוכחות הנגיף במי השפיר.

אודות הבדיקה

בדיקה זו מתבצעת על ידי לקיחת דם מהווריד.

הנחיות לנבדק

הכנות לבדיקה

לא נדרשת הכנה מיוחדת.

תוצאות

המידע מתייחס להסבר כללי על אפשרויות התוצאות המתקבלות בבדיקה זו ואין לראות במידע זה כתוצאות הבדיקה של המטופל. יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו.

הסבר לתוצאות

בבדיקה זו אין ערך תקין או ערך שאינו תקין.

CMV-IgG Positive (חיובי)

ערך חיובי בבדיקה מעיד על חשיפה לנגיף בעבר (past infection).

כאשר מדובר באישה הרה אשר נחשפת לנגיף הציטומגלו לראשונה, נוכחות נוגדנים מסוג זה ((CMV-IgG מפחיתה את סכנת הפגיעה בעובר באופן ניכר.

CMV-IgG Negative (שלילי)

ערך שלילי בבדיקה מעיד על כך שהאם לא נחשפה לנגיף בעבר. יש לציין כי בשלב החד של המחלה ייתכן מצב של עלייה בנוגדני IgM בשעה שנוגדני IgG טרם הספיקו להתפתח.

כאשר מדובר באישה הרה אשר נחשפה לנגיף הציטומגלו בפעם הראשונה במהלך ההריון, העדר נוגדנים מסוג זה (CMV-IgG) עלול לחשוף את העובר לסכנה.

תוצאות מעבדה המעידות על הדבקה מן הזמן האחרון מחייבות בחלק גדול מהמקרים ביצוע של אבחון טרום לידתי של העובר. החל מהשבוע ה-21 להיריון תיתכן בדיקה של נוכחות הנגיף במי השפיר.