תסמונת על שם קוסטף

Type III3 Methylglutaconic = Costeff (קוד בדיקה: 3901)

עדכון אחרון 18.09.22

מבט כללי

מטרת הבדיקה

זיהוי נשאי הגן האחראי לתסמונת על שם קוסטף.

סקירה

תסמונת על שם קוסטף היא תסמונת תורשתית הגורמת לפגיעה בעיניים ופגיעה נוירולוגית.

בגיל מוקדם יחסית מופיע אצל הלוקים בתסמונת ניוון של עצב הראייה. בהמשך מופיעה אצלם נוקשות של השרירים וחוסר יציבות מסוימת בהליכה. יתכנו גם סימנים נוירולוגים נוספים, בעיקר תנועות לא רצוניות וחסרים בהתפתחות השכלית, אשר השפעתם היא קלה על פי רוב.

שכיחות הנשאים גבוהה במיוחד בקרב יהודים ממוצא עיראקי. הבדיקה הגנטית מגלה מעל 95% מהנשאים מקרב אוכלוסיה זו.

הורשת הגן לצאצאים

מומלץ לזוגות בהם שני בני הזוג או אחד מהם ממוצא עיראקי לשקול את ביצוע הבדיקה.

הסיכון ללידת ילד חולה קיים רק כששני בני הזוג נושאים את הגן הפגום. בשלב ראשון מספיק שייבדק רק אחד מבני הזוג. במידה שנמצא כי אחד מבני הזוג נושא את הגן הפגום, ייבדק גם בן הזוג השני.

זוגות הנמצאים בסיכון גבוה להעברת הגן יכולים לבצע בכל היריון בדיקה במי שפיר, על מנת לקבוע אם העובר חולה.

אודות הבדיקה

זוהי בדיקת מעבדה שמטרתה לבדוק האם ישנה נשאות סמויה של מחלה גנטית שעלולה לעבור בתורשה לעובר. מומלץ לבצע את הבדיקה לפני הכניסה להריון ועד לשבוע ה-13 להריון, גם אם אין במשפחה מקרים של מחלות גנטיות תורשתיות.

הבדיקה תתבצע על דגימה שנלקחת מדם האם. במידה שתאותר נשאות למחלה כלשהי ייבדק גם דמו של האב.

תוצאות

המידע מתייחס להסבר כללי על אפשרויות התוצאות המתקבלות בבדיקה זו ואין לראות במידע זה כתוצאות הבדיקה של המטופל. יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו.

ערכים תקינים

שלילי (Negative) - הנבדק אינו נושא את הגן הפגום.

ערכים שאינם תקינים

חיובי (Positive) - הנבדק נושא את הגן הפגום וקיימת אפשרות שהגן יועבר לצאצאיו.

הסבר לתוצאות

במקרה של תשובה חיובית יש להתייעץ עם מרפאה גנטית.
הסיכון ללידת ילד חולה קיים רק כששני בני הזוג נושאים את הגן למחלה.

מועד קבלת תוצאות הבדיקה

תוצאות הבדיקה יתקבלו תוך 21 ימי עבודה מיום ביצוע הבדיקה.

ניתן לצפות בתוצאות הבדיקה באתר מכבי Online, באפליקציית מכבי, או בעמדות מכבילי.

צפייה בתוצאות בדיקות online