פרוקטוזאמין (בדם)

fructosamine (קוד בדיקה: 2986)

עדכון אחרון 10.07.22

מבט כללי

מטרת הבדיקה

הערכת יעילות הטיפול במחלת הסוכרת.

סקירה

פרוקטוזאמין הוא אחד החלבונים הנקשרים למולקולות הסוכר בדם.

פרוקטוזאמין קיים באופן תקין בדמם של אנשים בריאים ומושפע מכמות הסוכר בדם. אצל רמת הסוכר הגבוהה בדמם של חולי סוכרת גורמת לאורך זמן לעלייה ברמת הפרוקטוזאמין. לכן בדיקת רמת הפרוקטוזאמין משמשת אמצעי מעקב אחר מידת איזון רמת הסוכר בדמם של חולי סוכרת, במצבים בהם בדיקת המוגלובין מסוכרר (A1C) אינה אמינה.

בדיקת המוגלובין מסוכרר היא הבדיקה המקובלת לצורך מעקב אחר מחלת הסוכרת. בדיקה זו אינה אמינה במצבים מסויימים, כגון המוליזה (פירוק של כדוריות דם אדומות), אנמיה, איבוד דם ועוד. בדיקת פרוקטוזאמין משמשת חלופה למעקב אחר איזון רמת הסוכר במצבים אלו.

ערך הפרוקטוזאמין בדם משקף את ממוצע ערכי הסוכר במהלך שבועיים-שלושה שקדמו למועד הבדיקה. רמתו אינה מושפעת משינויים קצרי מועד בערכי הסוכר (ארוחות, מאמץ גופני, מתח וכדומה) ולכן ניתן להיבדק בכל זמן.

תוצאות

המידע מתייחס להסבר כללי על אפשרויות התוצאות המתקבלות בבדיקה זו ואין לראות במידע זה כתוצאות הבדיקה של המטופל. יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו.

ערכים תקינים

נמצאים בטווח התקני.

ערכים שאינם תקינים

ערכים גבוהים מהערך התקין.

הסבר לתוצאות

ערכים תקינים מציינים שערך הסוכר הממוצע תקין. יחד עם זאת, מכיוון שערך ממוצע יכול להיות מורכב מערכים גבוהים מאוד ונמוכים מאוד, נדרשות בדיקות סוכר במהלך היום בנוסף לבדיקה זו.

ערכים גבוהים מעידים על חוסר איזון בערכי הסוכר בדם לאורך זמן.

 

ערך גבוה (שאינו תקין) ייתכן במצבים הבאים:

    • אורחות חיים לא מתאימים (תזונה לא נכונה, היעדר פעילות גופנית וכיוצא באלה).
    • טיפול לא מתאים.
    • חוסר היענות לטיפול.

מועד קבלת תוצאות הבדיקה

תוצאות הבדיקה יתקבלו תוך יום עבודה אחד מיום ביצוע הבדיקה.

ניתן לצפות בתוצאות הבדיקה באתר מכבי Online, באפליקציית מכבי, או בעמדות מכבילי.

צפייה בתוצאות בדיקות online