הפטוגלובין (בדם)

Haptoglobin (קוד בדיקה: 3010)

עדכון אחרון 18.05.22

מבט כללי

מטרת הבדיקה

סיוע באבחון אנמיה הנגרמת כתוצאה מהרס תאי דם אדומים.

סקירה

הפטוגלובין הוא חלבון המיוצר בכבד ותפקידו לקשור המוגלובין חופשי בדם.

המוגלובין נמצא באופן תקין בתוך כדוריות הדם האדומות. המוגלובין חופשי מתקבל כאשר תאי דם אדומים נהרסים ומתפרקים בדם, בתהליך המכונה המוליזה.

הפטוגלובין קושר את ההמוגלובין החופשי ומפונה יחד איתו לכבד לצורך פירוק ומחזור של המרכיבים החיוניים לגוף.

פירוק מוגבר של כדוריות דם אדומות (המוליזה) יגרום לשחרור כמות גדולה של המוגלובין למחזור הדם. במצב זה תהיה צריכה מוגברת של הפטוגלובין ולכן ריכוזו בדם ירד.

בדיקת הפטוגלובין עוזרת לקבוע האם חוסר דם נגרם כתוצאה מפירוק תאי דם אדומים. הבדיקה אינה מסייעת באבחון הסיבה לכך.

אודות הבדיקה

בדיקה זו מתבצעת על ידי לקיחת דם מהווריד.

הנחיות ומידע

    • הבדיקה היא בחינם.
    • הבדיקה נערכת במעבדות מכבי.
    • לא נדרשת הכנה מיוחדת.

תוצאות

המידע מתייחס להסבר כללי על אפשרויות התוצאות המתקבלות בבדיקה זו ואין לראות במידע זה כתוצאות הבדיקה של המטופל. יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו.

ערכים תקינים

נמצאים בטווח התקני.

ערכים שאינם תקינים

ערכים גבוהים או נמוכים מהרמה התקנית.

הסבר לתוצאות

ערך נמוך (שאינו תקין) ייתכן במצבים הבאים:

    • אנמיה הנגרמת כתוצאה מפירוק כדוריות דם אדומות (אנמיה המוליטית) מסיבות שונות כגון מחלות תורשתיות או נרכשות, זיהום, טיפול תרופתי, הרס מכני על ידי מסתם תותב, תגובה לעירוי דם.
    • מחלות כבד, בו מיוצר ההפטוגלובין.

ערך גבוה (שאינו תקין) ייתכן במצבי דחק, דלקות, זיהומים, טראומה או אוטם של הלב.

מועד קבלת תוצאות הבדיקה

תוצאות הבדיקה יתקבלו תוך יום עבודה אחד מיום ביצוע הבדיקה.
ניתן לצפות בתוצאות הבדיקה באתר מכבי Online, באפליקציית מכבי, או בעמדות מכבילי.

לחצו לצפייה בתוצאות בדיקות Online