אריתרוציטים - תאי דם אדומים (בדם)

Erythrocytes, Red Blood Cells (קוד בדיקה: 5041)

עדכון אחרון 12.05.22

מבט כללי

מטרת הבדיקה

אבחון וניטור של אנמיה (חוסר דם) או פוליציטמיה (עודף דם).

סקירה

בבדיקה זו נספרת כמותם של תאי הדם האדומים בנוזל הדם.

תאי הדם האדומים מכילים המוגלובין. המוגלובין הוא מולקולה חלבונית המכילה ברזל, קושרת אליה חמצן ואחראית להעבירו לכל רקמות הגוף.

רמה תקינה של תאי דם אדומים הכרחית לשם נשיאת חמצן לכל תאי הגוף. תאי הדם האדומים נוצרים במוח העצם ואורך חייהם הוא מאה ועשרים יום.

ירידה בכמות תאי הדם האדומים מתרחשת בדרך כלל במקביל לירידה בכמות ההמוגלובין, מצב הקרוי אנמיה. הסימפטומים העיקריים של אנמיה הם חולשה, עייפות, חיוורון ודופק מהיר.

מחלות של מוח העצם עשויות לגרום לעליה או לירידה בייצור כדוריות הדם האדומות.

אודות הבדיקה

בדיקה זו מתבצעת על ידי נטילת דם מהווריד.

לא נדרשת הכנה מיוחדת.

תוצאות

* המידע מתייחס להסבר כללי על אפשרויות התוצאות המתקבלות בבדיקה זו ואין לראות במידע זה כתוצאות הבדיקה של המטופל.

יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו.

ערכים תקינים

נמצאים בטווח התקני.

ערכים שאינם תקינים

ערכים גבוהים או נמוכים מהרמה התקנית.

הסבר לתוצאות

ערך גבוה (שאינו תקין) ייתכן במצבים הבאים:

  • ייצור מוגבר במוח העצם (פוליציתמיה ורה).
  • עישון.
  • גידול בכליה (renal cell carcinoma)
  • התייבשות (אובדן נוזלים).
  • מחלות לב מלידה.
  • מחלות ריאה כרוניות.
  • תלסמיה.

במקרה של התייבשות תהיה רמת תאי הדם האדומים גבוהה מהערך התקין, באופן שאינו משקף את הרמה האמיתית בדם. בגלל הירידה בנפח הדם כמות תאי הדם ליחידת נפח עולה.

במצבים של מחלות לב מולדות ומחלות ריאה כרוניות חלה ירידה ביכולת החמצון של הדם. כדי להתגבר על קושי זה, מוגבר הייצור של כדוריות הדם האדומות כמנגנון פיצוי של הגוף.

במצבים של שהייה בגבהים חלה עליה ברמת כדוריות הדם האדומות בדם באופן תקין וצפוי, בשל הירידה בלחץ החלקי של החמצן באזורים אלו.

 

ערך נמוך (שאינו תקין) ייתכן במצבים הבאים:

  • חסר תזונתי בברזל, ויטמין B12 וחומצה פולית.
  • דימום.
  • הרס כדוריות דם אדומות (G6PD).
  • אנמיה המוליטית.
  • מחלות מוח העצם הפוגעות בייצור תאי הדם.
  • מחלות כרוניות.
  • אי ספיקת כליות כרונית.
  • לאחר טיפול בכימותרפיה או הקרנות.

בזמן הריון עשויה להיות ירידה קלה במספר תאי הדם האדומים בשל עודף נוזלים בגוף.