הפטיטיס C - עומס נגיפי (בדם)

Hep.C PCR Viral Load (קוד בדיקה: 63050)

מבט כללי

מטרת הבדיקה

  • אבחון זיהום בצהבת נגיפית מסוג C.
  • מדידה כמותית של נגיף הצהבת מסוג C בדם.
  • ניטור יעילות הטיפול בחולי צהבת נגיפית מסוג C.

סקירה

צהבת נגיפית מסוג C, או הפטיטיס C, היא מחלת כבד מדבקת אשר יכולה להתבטא באופן קל כמחלה חריפה (אקוטית) הנמשכת מספר שבועות, או באופן קשה כמחלה כרונית המתמשכת חיים שלמים ועלולה לגרום נזק קטלני לכבד. המחלה מועברת באמצעות מגע עם דם נגוע, במצבים כגון שימוש משותף במזרקים. למחלה אין חיסון או טיפול מוכר. כ-75%-85% מאלו שנדבקים בצהבת מסוג C יהפכו לחולים כרוניים.

בבדיקה זו מיושמת טכניקת מעבדה המאפשרת לזהות את החומר הגנטי של הנגיף, הנקרא RNA. מתקבל מדד כמותי של מספר נגיפי הצהבת מסוג C בדם. התוצאות משפיעות הן על הערכת מהלך המחלה והן על התגובה לטיפול.

הבדיקה מבוצעת כאשר יש חשד לצהבת נגיפית מסוג C, בעקבות זיהוי נוגדנים למחלה לנגיפי צהבת מסוג C בדם. הבדיקה נעשית לפני תחילת הטיפול במחלה ובפרקי זמן משתנים לאורך הטיפול על מנת להעריך את יעילותו.

יעילות הטיפול מוערכת על-פי השוואה בין כמות הנגיפים לפני הטיפול ובין כמותם במשך הטיפול ובסיומו. תגובה טובה לטיפול תביא לירידה ניכרת בעומס הנגיפי ואף למצב שבו הנגיף אינו מזוהה בדם הנבדק.

אודות הבדיקה

בדיקה זו מתבצעת על ידי לקיחת דם מהווריד.

הנחיות ומידע

  • הבדיקה היא בחינם.
  • הבדיקה נערכת במעבדות מכבי.
  • לא נדרשת הכנה מיוחדת.

תוצאות

המידע מתייחס להסבר כללי על אפשרויות התוצאות המתקבלות בבדיקה זו ואין לראות במידע זה כתוצאות הבדיקה של המטופל. יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו.

ערכים תקינים

Undetectable - לא ניתן לאתר את הנגיף בדם.

ערכים שאינם תקינים

מתקבלת תוצאה מספרית המשקפת את כמות הנגיפים בדם.

הסבר לתוצאות

תגובה טובה לטיפול תביא לירידה ניכרת בעומס הנגיפי ואף למצב שבו הנגיף אינו מזוהה בדם הנבדק.

מועד קבלת תוצאות הבדיקה

תוצאות הבדיקה יתקבלו תוך 15 ימי עבודה מיום ביצוע הבדיקה.
ניתן לצפות בתוצאות הבדיקה באתר מכבי Online, באפליקציית מכבי, או בעמדות מכבילי.

לחצו לצפייה בתוצאות בדיקות Online