מקבץ נוגדנים בדם (אימונוגלובולינים)

Immunoglobulins Battery (קוד בדיקה: 2784)

עדכון אחרון 26.06.22

מבט כללי

מטרת מקבץ הבדיקות

בדיקות אלו מבוצעות במסגרת בירור הגורם להפלות חוזרות ונטייה לקרישיות יתר.בדיקות אלו מבוצעות על מנת להעריך את שלמותה של מערכת החיסון וכבירור ראשוני של חסר מולד או נרכש במערכת החיסון.

הבדיקות הכלולות במקבץ זה הן:

נוגדנים מסוג IgA (קוד בדיקה 27841)

נוגדנים מסוג IgG (קוד בדיקה 27843)

נוגדנים מסוג IgM (קוד בדיקה 27844)

סקירה

נוגדנים מהווים חלק ממערכת החיסון המספקים הגנה לגוף מפני חדירת מזהמים כגון חיידקים, פטריות וטפילים. קיימים חמישה סוגי נוגדנים: IgA, IgG, IgM, IgE ו- IgD.

IgM הוא הנוגדן הראשון המתפתח בעקבות חדירת מזהם לגוף. כעבור מספר שבועות יתפתחו גם נוגדנים מסוג IgG, הנשארים בגוף למשך פרק זמן ממושך. שני סוגי הנוגדנים ייחודיים למזהם מסוים.

הנוגדן IgA חיוני למטרת הגנה מקומית על ריריות הגוף, לרבות ריריות מערכת העיכול, מערכת הנשימה ומערכת המין ומגן מפני מזהמים שעלולים להתרבות ברקמות אלו. חסר ב- IgA יתבטא בנטייה מוגברת לזיהומים הנרכשים דרך מערכת העיכול ומערכת הנשימה.

בבדיקה זו תימדד רמתם הכללית של הנוגדנים מסוג IgA, IgG ו- IgM בדם הנבדק אך לא תיבדק נוכחותם של נוגדנים ייחודיים נגד מזהם מסוים.

במצבי חסר מולד או נרכש של נוגדנים אלו תהיה רמתם הכללית בדם נמוכה מהתקין. רמה גבוהה מהתקין עלולה להצביע על מצבי מחלה מסוימים הפוגעים בתאים המייצרים נוגדנים במח העצם. תוצאות בדיקה זו תסייענה בבירור הסיבות שעלולות לגרום לעליה או לירידה ברמת הנוגדנים בדם.