מוטציה בגן KRAS (בדם)

KRAS Mutation (קוד בדיקה: 38992)

עדכון אחרון 04.01.22

מבט כללי

מטרת הבדיקה

זיהוי מידת היעילות של טיפול בנוגדי EGFR (ארביטוקס, וקטיביקס) בקרב אוכלוסיית החולים בסרטן מעי גס וסרטן חלחולת גרורתי.

סקירה

בדיקת המוטציה בגן KRAS מתבצעת כחלק מתהליך הטיפול בסרטן המעי הגס והחלחולת.

לחולים עם סרטן מעי גס וסרטן חלחולת גרורתי מקובל להציע טיפול ביולוגי בתרופות מכוונות מטרה לקולטנים מסוג EGFR. ארביטוקס (שם מסחרי ל-Cetuximab) ו-וקטיביקס (שם מסחרי ל- Panitumumab) הן דוגמאות בולטות לתרופות מסוג זה.

נמצא כי היעדרה של מוטציה בגן KRAS משפיעה באופן מובהק על יעילות טיפול תרופתי זה. כאשר אין מוטציה בגן KRAS, הטיפול הביולוגי מביא לשיפור משמעותי בתגובת המטופלים. כאשר קיימת מוטציה בגן זה, לא נצפתה תועלת מהטיפול.

לפיכך, הבדיקה לקביעת היעדר או קיום המוטציה משפיעה על המשך הטיפול בחולים עם סרטן מעי גס וסרטן חלחולת גרורתי.

סקירה

הבדיקה מבוצעת בתאי רקמת הגידול, המוצאת בזמן ניתוח.

הנחיות לנבדק

הכנות לבדיקה

לא נדרשת הכנה מיוחדת

תוצאות

המידע מתייחס להסבר כללי על אפשרויות התוצאות המתקבלות בבדיקה זו ואין לראות במידע זה כתוצאות הבדיקה של המטופל.

יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו.

ערכים תקינים

Negative (שלילי) - מצב זה של הגן נקרא wild type. במצב זה אין מוטציה בגן ל KRAS.

פירושה של תוצאה שלילית הוא כי טיפול בתרופות ארביטוקס או וקטיביקס עשוי להיות יעיל עבור הנבדק.

ערכים שאינם תקינים

Positive (חיובי) - יש מוטציה בגן ל-KRAS.

תוצאה חיובית מעידה על כך שהנבדק לא צפוי להפיק תועלת מטיפול בתרופות ארביטוקס או וקטיביקס.ה