לקטאט דהידרוגנאז (בדם)

LDH-Lactic Dehydrogenase (קוד בדיקה: 3615)

עדכון אחרון 20.06.22

מבט כללי

מטרת הבדיקה

  • סיוע באבחון המוליזה (פירוק תאי הדם האדומים).
  • סיוע בהערכת נזק לרקמה שמקורו בכבד, בשריר, בכליות, בריאות ובמוח.

סקירה

LDH הוא אנזים תוך-תאי המצוי בעיקר בתאי שריר הלב, הכבד, הכליות, שריר השלד, המוח והריאות. פגיעה והרס של תאים המכילים LDH יגרמו לעליית רמת האנזים בדם.

היות שהאנזים קיים ברקמות רבות בגוף, עליית ריכוזו בדם אינה מעידה על פגיעה באיבר מסוים. הבדיקה לא משמשת לזיהוי סיבת הפגיעה או מיקומה בגוף.

אודות הבדיקה

בדיקה זו מתבצעת על ידי לקיחת דם מהווריד.

הנחיות לבדיקה

  • הבדיקה היא בחינם.
  • הבדיקה מתבצעת במעבדות מכבי.
  • לביצוע הבדיקה יש להגיע למרפאה עם הפנייה מרופא.

תוצאות

המידע מתייחס להסבר כללי על אפשרויות התוצאות המתקבלות בבדיקה זו ואין לראות במידע זה כתוצאות הבדיקה של המטופל. יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו.

ערכים תקינים

נמצאים ברמה התקנית.

ערכים שאינם תקינים

ערכים גבוהים מהרמה התקנית.

הסבר לתוצאות

במקרה של פירוק כדוריות הדם האדומות בדגימה לאחר נטילתה, יתקבל בתוצאות ערך LDH גבוה שאינו משקף את רמתו בגוף.

 

ערך גבוה (שאינו תקין) ייתכן במצבים הבאים:

  • פגיעה ומחלות של שריר השלד ושריר הלב.
  • מחלות הגורמות לפירוק מוגבר של כדוריות הדם האדומות.
  • מחלות ריאה.
  • מחלות כבד.
  • מחלות כליה.
  • אירוע מוח.
  • תרופות.
  • מחלות ממאירות.

מועד קבלת תוצאות הבדיקה

תוצאות הבדיקה יתקבלו תוך יום עבודה מיום ביצוע הבדיקה.

ניתן לצפות בתוצאות הבדיקה באתר מכבי Online, באפליקציית מכבי, או בעמדות מכבילי.

צפייה בתוצאות בדיקות online