ליתיום (בדם)

Li-Lithium (קוד בדיקה: 3725)

עדכון אחרון 20.06.22

מבט כללי

מטרת הבדיקה

הערכת רמת הליתיום בדם.

סקירה

ליתיום היא תרופה שמייצבת מצב רוח ומשמשת לטיפול בהפרעה דו-קוטבית. זוהי הפרעה נפשית המאופיינת בתנודות קיצוניות ובמחזוריות של מצבי הרוח.

יש לשמור שרמת התרופה בדם לא תהיה גבוהה או נמוכה מדי. רמה נמוכה מדי של התרופה אינה יעילה, בעוד רמה גבוהה מדי עשויה להיות רעילה. מסיבה זו יש לעקוב אחר רמת התרופה בדם.

רמת ליתיום גבוהה עשויה להסתמן בבחילה, הקאה, שלשולים, בלבול ורעד.

אודות הבדיקה

בדיקה זו מתבצעת על ידי לקיחת דם מהווריד.

הנחיות לביצוע הבדיקה

  • הבדיקה היא בחינם.
  • הבדיקה מתבצעת במעבדות מכבי.
  • לביצוע הבדיקה יש להגיע למרפאה עם הפנייה מרופא.
  • יש לקחת את הדגימה 8 שעות לאחר נטילת מנת התרופה או לפני מועד נטילת מנה נוספת.

תוצאות

המידע מתייחס להסבר כללי על אפשרויות התוצאות המתקבלות בבדיקה זו ואין לראות במידע זה כתוצאות הבדיקה של המטופל. יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו.

ערכים תקינים

נמצאים בטווח התקני.

ערכים שאינם תקינים

ערכים גבוהים או נמוכים מהרמה התקנית.

הסבר לתוצאות

ערך גבוה ייתכן במצבים הבאים:

  • נטילת התרופה במינון גדול מהנדרש.

ערך נמוך ייתכן במצבים הבאים:

  • חוסר היענות לטיפול.
  • נטילת התרופה במינון נמוך מהנדרש.

מועד קבלת תוצאות הבדיקה

תוצאות הבדיקה יתקבלו תוך יום עבודה אחד מיום ביצוע הבדיקה.

ניתן לצפות בתוצאות הבדיקה באתר מכבי Online, באפליקציית מכבי, או בעמדות מכבילי.

צפייה בתוצאות בדיקות online