המוגלובין ממוצע בכדוריות דם אדומות (בדם)

(Mean cell Hemoglobin (MCH (קוד בדיקה: 50226)

עדכון אחרון 18.05.22

מבט כללי

מטרת הבדיקה

אבחון וניטור של אנמיה (חוסר דם).

סקירה

בבדיקה זו נמדדת הכמות הממוצעת של מולקולות ההמוגלובין בכדורית הדם האדומה. ההמוגלובין הוא מולקולה חלבונית המכילה ברזל. תפקידה של המולקולה, שנמצאת בתאי הדם האדומים, הוא לקשור חמצן ולשאת אותו לתאי הגוף בכול הרקמות.

ככלל, כדורית בעלת נפח גדול תכיל כמות גדולה יותר של המוגלובין וכדורית בעלת נפח קטן תכיל כמות קטנה יותר של המוגלובין.

אודות הבדיקה

בדיקה זו מתבצעת על ידי לקיחת דם מהווריד.

הכנות לבדיקה

לא נדרשת הכנה מיוחדת.

תוצאות

המידע מתייחס להסבר כללי על אפשרויות התוצאות המתקבלות בבדיקה זו ואין לראות במידע זה כתוצאות הבדיקה של המטופל. יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו.

ערכים תקינים

נמצאים בטווח התקני.

ערכים שאינם תקינים

ערכים גבוהים או נמוכים מהרמה התקנית.

הסבר לתוצאות

ערך גבוה (שאינו תקין) ייתכן במצבים הבאים:

    • חוסר ויטמין B12 וחומצה פולית.
    • אלכוהוליזם.
    • תת-פעילות בלוטת המגן (התריס).
    • מחלות כבד.
    • נטילת תרופות.


ערך נמוך (שאינו תקין) ייתכן במצבים הבאים: