המוגלובין - ריכוז ממוצע בכדורית דם אדומה (בדם)

(Mean cell Hemoglobin concentration (MCHC (קוד בדיקה: 50227)

עדכון אחרון 18.05.22

מבט כללי

מטרת הבדיקה

אבחון וניטור של אנמיה (חוסר דם).

סקירה

בבדיקה זו נמדד הריכוז הממוצע של מולקולות ההמוגלובין בכדורית הדם האדומה, המכונה MCHC. המוגלובין הוא מולקולה חלבונית המכילה ברזל, אשר נמצאת בתאי הדם האדומים. מולקולה זו קושרת אליה חמצן ואחראית לנשיאתו לתאי הגוף בכול הרקמות.

ערכים נמוכים מהמקובל של MCHC מכונים היפוכרומיה ונצפים בדרך כלל במצבים של אנמיה הנובעת ממחסור בברזל ובמחלת התלסמיה. ערכים גבוהים מהמקובל מכונים היפרכרומיה ונצפים בדרך כלל אצל מטופלים עם מחלה בשם ספרוציטוזיס תורשתי.

אודות הבדיקה

בדיקה זו מתבצעת על ידי לקיחת דם מהווריד.

הכנות לבדיקה

לא נדרשת הכנה מיוחדת.

תוצאות

המידע מתייחס להסבר כללי על אפשרויות התוצאות המתקבלות בבדיקה זו ואין לראות במידע זה כתוצאות הבדיקה של המטופל. יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו.

ערכים תקינים

נמצאים בטווח התקני.

ערכים שאינם תקינים

ערכים גבוהים או נמוכים מהרמה התקנית.

הסבר לתוצאות

ערך גבוה (שאינו תקין) יכול להצביע על קיומה של מחלה גנטית בשם ספרוציטוזיס.

ערך נמוך (שאינו תקין) ייתכן במצבים הבאים: