נפח תא הדם האדום (בדם)

(Mean Corpuscular Volume, Mean cell volume (MCV (קוד בדיקה: 50225)

עדכון אחרון 30.06.22

מבט כללי

מטרת הבדיקה

סיוע באבחון הגורם לאנמיה (חוסר דם).

סקירה

בדיקה זו נותנת מידע על הנפח הממוצע של תאי הדם האדומים, המכונה MCV. נפח הכדורית מסייע באבחון הגורם לחוסר דם (אנמיה).

אנמיה שבה נפח כדוריות הדם האדומות קטן מהרגיל נקראת אנמיה מיקרוציטית. אנמיה זו יכולה להופיע עקב חוסר בברזל או כחלק ממחלה גנטית שנקראת תלסמיה.

אנמיה שבה נפח כדוריות הדם האדומות תקין נקראת אנמיה נורמוציטית. סוג זה של אנמיה מופיע במחלות כרוניות כגון מחלות כליה, זיהומים כרוניים וסרטן.

אנמיה שבה נפח כדוריות הדם האדומות גדול מהרגיל נקראת אנמיה מאקרוציטית. אנמיה זו מופיעה בדרך כלל עקב חוסר ויטמין B12 או חומצה פולית, אלכוהוליזם, תת-פעילות של בלוטת המגן (התריס) או נטילת תרופות.

אודות הבדיקה

בדיקה זו מתבצעת על ידי לקיחת דם מהווריד.

הנחיות לנבדק

הכנות לבדיקה

לא נדרשת הכנה מיוחדת.

תוצאות

המידע מתייחס להסבר כללי על אפשרויות התוצאות המתקבלות בבדיקה זו ואין לראות במידע זה כתוצאות הבדיקה של המטופל/ יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו.

ערכים תקינים

נמצאים בטווח התקני.

ערכים שאינם תקינים

ערכים גבוהים או נמוכים מהרמה התקנית.

הסבר לתוצאות

ערך גבוה (שאינו תקין) ייתכן במצבים הבאים:

    • חוסר ויטמין B12 וחומצה פולית.
    • אלכוהוליזם.
    • תת-פעילות בלוטת המגן.
    • נטילת תרופות.
    • מחלות כבד.

ערך נמוך (שאינו תקין) ייתכן במצבים הבאים: