זמן תרומבופלסטין חלקי (בדם)

PTT (קוד בדיקה: 56104)

עדכון אחרון 26.05.22

מבט כללי

מטרת הבדיקה

בירור הפרעות בקרישה.

סקירה

בדיקה זו מודדת את משך הזמן שעובר עד שנוצר קריש דם. הבדיקה נערכת על דגימת דם שהוסף לה חומר המחקה נזק לשכבה הפנימית של כלי הדם. PTT הוא המדד המקובל לתפקוד התקין של חלק ממערכת הקרישה. כאשר יש הפרעה במנגנון הקרישה יתקבל PTT ערך גבוה של PTT.

בבדיקה יכולים להתגלות חסרים בגורמי הקרישה 8 ו-9, הגורמים למחלת המופיליה מסוג A ו-B בהתאמה.

PTT מוארך נחשב תופעה רצויה אצל נבדקים הנוטלים תרופות נוגדות קרישה לטיפול בקְרישוּת יתר.

אודות הבדיקה

בדיקה זו מתבצעת על ידי לקיחת דם מהווריד.

הכנות לבדיקה

לא נדרשת הכנה מיוחדת.

תוצאות

המידע מתייחס להסבר כללי על אפשרויות התוצאות המתקבלות בבדיקה זו ואין לראות במידע זה כתוצאות הבדיקה של המטופל. יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו.

ערכים תקינים

נמצאים בטווח התקני.

ערכים שאינם תקינים

ערכים גבוהים מהרמה התקנית.

הסבר לתוצאות

ערך תקין משקף משך זמן הנחשב תקין לשם ייצור קריש דם.

ערך גבוה יכול להיות תוצאה רצויה אצל נבדקים הנוטלים תרופות נוגדות קרישה כמו הפרין וקומדין.

 

ערך גבוה (שאינו תקין) ייתכן במצבים הבאים:

    • חסר מלידה בגורמי קרישה.
    • מחלת כבד כרונית או הפרעה זמנית בתפקודי הכבד, היות שגורמי הקרישה מיוצרים בכבד.
    • חסר בוויטמין K.
    • נוכחות של נוגדנים לגורמי קרישה - Lupus Anticoagulant) LA).
    • קרישה תוך-כלית (DIC).