התפלגות גודל תאי הדם האדומים (בדם)

(Red Blood Cell Distribution Width (RDW (קוד בדיקה: 50228)

עדכון אחרון 23.05.22

מבט כללי

מטרת הבדיקה

סיוע באבחון הגורם לחוסר דם (אנמיה).

סקירה

הבדיקה בוחנת את הפרשי הגודל בין כדוריות הדם האדומות בדם. ערך גבוה מעיד על כך שתאי הדם האדומים שונים זה מזה בגודלם, ואילו ערך תקין מעיד כי תאי הדם האדומים שווים בגודלם.

הבדיקה יעילה רק לחולים באנמיה. קיומם של הפרשים בגודל תאי הדם האדומים מחזק את האפשרות שסיבת האנמיה היא חוסר ברזל.

אודות הבדיקה

בדיקה זו מתבצעת על ידי לקיחת דם מהווריד.

הנחיות לנבדק

לא נדרשת הכנה מיוחדת.

תוצאות

המידע מתייחס להסבר כללי על אפשרויות התוצאות המתקבלות בבדיקה זו ואין לראות במידע זה כתוצאות הבדיקה של המטופל. יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו.

ערכים תקינים

נמצאים בטווח התקני.

ערכים שאינם תקינים

ערכים גבוהים מהרמה התקנית.

הסבר לתוצאות

ערך גבוה (שאינו תקין) ייתכן במצבים הבאים: