רוטה וירוס – אנטיגן (בצואה) – מקבץ בדיקות

Rota - Adeno Ag. (Stool) Battery = Enterovirus (קוד בדיקה: 6321)

עדכון אחרון 17.07.22

מבט כללי

מטרת הבדיקה

אבחון הדבקה בנגיף הרוטה.

הבדיקות הכלולות במקבץ זה הן:

סקירה

בבדיקה זו נבדקת נוכחותו של נגיף הרוטה (Rotavirus) בצואה. הבדיקה מאתרת חלקיק (אנטיגן) של הנגיף וכך מזהה האם הנגיף הופרש בצואה.

נגיף הרוטה הוא הגורם העיקרי לשלשולים חריפים בקרב פעוטות וילדים. הסכנה העיקרית במצב זה היא איבוד רב של נוזלים ומלחים, עד כדי התייבשות. סימפטומים נוספים של הדבקה בנגיף כוללים הקאות וחום. הנגיף מדבק מאוד וההדבקה מתרחשת באמצעות מגע עם צואה, משטחים ועצמים מזוהמים.

אודות הבדיקה

בבדיקה זו יש לתת דגימת צואה טרייה.

הנחיות לנבדק

  • הבדיקה היא בחינם.
  • הבדיקה מתבצעת במעבדות מכבי.
  • לביצוע הבדיקה נדרשת הפניית רופא.
  • יש להגיע למעבדה עם ההפניה, לקבלת דף הנחיות וערכה לאיסוף הדגימה.

הנחיות לנבדק בעת ביצוע הבדיקה

  • יש לאסוף את הדגימה רק במיכל הנקי שניתן במעבדה או במרפאה.
  • יש למסור את הדגימה למעבדה ביום נטילתה או למחרת בבוקר. במקרה שנמסרה יום למחרת, יש לשמור את הדגימה במקרר עד 24 שעות.

תוצאות

יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו.

ערכים תקינים

שלילי (Negative) ל-Rotavirus

ערכים שאינם תקינים

חיובי (Positive) ל-Rotavirus

הסבר לתוצאות

תוצאת ערך שלילי (תקין) בבדיקה מעידה כי נגיף הרוטה קרוב לודאי אינו הגורם לזיהום.

תוצאת ערך חיובי (שאינו תקין) בבדיקה מעידה על סבירות גבוהה לכך שנגיף הרוטה הוא הגורם לזיהום.

מועד קבלת תוצאות הבדיקה

תוצאות הבדיקה יתקבלו תוך 2 ימי עבודה מיום ביצוע הבדיקה.

ניתן לצפות בתוצאות הבדיקה באתר מכבי Online, באפליקציית מכבי, או בעמדות מכבילי.

צפייה בתוצאות בדיקות online