תירוגלובולין - סמן מטבולי (בדם)

Thyroglobulin-TM (קוד בדיקה: 4432)

עדכון אחרון 04.07.22

מבט כללי

מטרת הבדיקה

    • הערכת יעילות הטיפול בגידול בבלוטת המגן (התריס)
    • זיהוי חזרה של גידול בבלוטת המגן (התריס)

סקירה

בבדיקה זו נמדדת רמת התירוגלובולין בדם. החלבון תירוגלובולין משמש כאבן בניין להורמונים שבלוטת התריס מייצרת. תירוגלובולין מאוחסן בתאי הבלוטה ומיוצר באופן בלעדי על ידה.

הבדיקה משמשת כסמן לתהליך גידולי. כאשר יש גידול בבלוטת התריס, טיפול מקובל כולל הרס מלא של רקמת הבלוטה על ידי ניתוח ויוד רדיואקטיבי. אחד הסימנים להסרה מוצלחת של כל רקמת בלוטת התריס הוא מדידת רמות זניחות של תירוגלובולין, המיוצר אך ורק על ידי תאים של בלוטת התריס.

אי לכך, במידה שרמת התירוגלובולין עולה, יכול הדבר להעיד על חזרה של הגידול. רמת התירוגלובולין תעלה ביחס ישר למסת הגידול.

הבדיקה תקפה אך ורק אם לא זוהו בדם באותו זמן נוגדנים נגד תירוגלובולין. נוגדנים אלה מבטלים את היכולת למדוד תירוגלובולין בצורה מהימנה במעבדה.

אודות הבדיקה

בדיקה זו מתבצעת על ידי לקיחת דם מהווריד.

הנחיות לנבדק

הכנות לבדיקה

לא נדרשת הכנה מיוחדת.

תוצאות

המידע מתייחס להסבר כללי על אפשרויות התוצאות המתקבלות בבדיקה זו ואין לראות במידע זה כתוצאות הבדיקה של המטופל. יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו.

ערכים תקינים

נמצאים מתחת לערך הניתן למדידה או כאשר התשובה היא Negative (שלילי).

ערכים שאינם תקינים

ערכים הניתנים למדידה.

הסבר לתוצאות

רמה נמדדת (שאינה תקינה) תיתכן במצבים הבאים:

בדיקה זו היא קשה לפענוח. על מנת לפרש את תוצאות הבדיקה, יש לדון עם אנדוקרינולוג ולשלב בין תוצאות הבדיקה לממצאים רפואיים נוספים.

לאחר טיפול בסרטן של הבלוטה, רמת תירוגלובולינים בדם שאינה מדידה מעידה כי לא נותרה בגוף רקמה של בלוטת התריס. עליה ברמת התירוגלובולינים בהמשך עשויה להעיד על חזרה של הגידול.

נוכחות נוגדנים נגד תירוגלובולינים (Thyroglobulin Antibodies) בדם בנבדק מבטלת את יעילות הבדיקה.