טוקסופלסמה - נוגדנים מסוג IgG (בדם)

Toxoplasmosis IgG (קוד בדיקה: 67771)

עדכון אחרון 26.05.22

מבט כללי

מטרת הבדיקה

זיהוי חשיפה לטפיל הטוקסופלסמה בעברו של הנבדק.

סקירה

בבדיקה זו נמדדת רמת הנוגדנים מסוג IgG נגד טפיל הטוקסופלסמה, המתפתחים בתגובה לחדירת הטפיל לגוף.

מזוהים שני סוגים של נוגדנים נגד טפיל זה, IgM ו- IgG. נוגדן מסוג IgM הוא הנוגדן הראשון שמופיע בדם בעקבות החשיפה לטפיל וניתן לאתרו בדם בערך שבוע לאחר ההדבקה. רמתו יורדת כעבור מספר חודשים.

נוגדן מסוג IgG, המזוהה בבדיקה זו, מופיע בדם כמה שבועות אחרי ההדבקה ונשאר בדם לתקופה ממושכת. תפקידו לספק הגנה חלקית ארוכת טווח מפני הדבקה חוזרת בטפיל.

דרך ההדבקה השכיחה ביותר בטפיל הטוקסופלסמה היא אכילת בשר נא או לא מבושל דיו המזוהם בטפיל. דרכי העברה נוספות כוללות מגע עם צואה מזוהמת של חתולים ושתיית חלב עיזים לא מפוסטר.

25-70 אחוזים מהאוכלוסייה המבוגרת נחשפים לטפיל בשלב כזה או אחר בחייהם ומפתחים נוגדנים כלפיו.

טוקסופלסמה והריון

הבדיקה חשובה עבור נשים הרות כאשר קיים חשד למחלה, משום שהידבקות בטפיל הטוקסופלסמה במחצית הראשונה להיריון עלולה להטיל מומים בעובר. אישה שנחשפה בעבר לטפיל הטוקסופלסמה ופיתחה נוגדנים (מסוג IgG) לא נמצאת בסיכון להידבק בטפיל בעצמה או להעבירו לעובר.

אודות הבדיקה

בדיקה זו מתבצעת על ידי לקיחת דם מהווריד.

הנחיות לנבדק

הכנות לבדיקה

לא נדרשת הכנה מיוחדת.

תוצאות

המידע מתייחס להסבר כללי על אפשרויות התוצאות המתקבלות בבדיקה זו ואין לראות במידע זה כתוצאות הבדיקה של המטופל

 

יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו.

הסבר לתוצאות

Toxoplasmosis IgG Positive (חיובי)

תוצאת ערך חיובי מעידה על חשיפה לטפיל בעבר ועל התפתחות נוגדנים נגדו.

נשים הרות שנחשפו בעבר לטפיל הטוקסופלסמה ופיתחו נוגדנים (מסוג IgG) לא נמצאות בסיכון להידבק בטפיל בעצמן או להעבירו לעובר.

Toxoplasmosis IgG Negative (שלילי)

תוצאת ערך שלילי מעידה כי לא התפתחו נוגדנים נגד הטפיל ולפיכך הנבדק לא נחשף לטפיל בעבר. בשלב החריף של המחלה ייתכן מצב שבו יש עליה בנוגדני IgM בעוד נוגדני IgG טרם הופיעו בדם הנבדק.

בקרב נשים הרות, חשיפה לטפיל במהלך המחצית הראשונה של ההריון מעמידה את העובר בסיכון.