אולטרה סאונד (US) זקיקים - מידע רפואי

Ultra-Sound Imaging (US, Sonography) of endometrial thickness, ovarian Follicles

רופא מייעץ: ד"ר אריק כהנא

מבט כללי

הקדמה

בדיקת אולטרה סאונד (בעברית, על-קול) היא שיטת דימות העושה שימוש בגלי קול בתדר גבוה, שאינם נקלטים על ידי האוזן האנושית. במהלך הבדיקה עוברים עם מתמר (סורק ידני) על האבר הנסרק. המתמר שולח גלי קול אל אבר המטרה וקולט את הגלים המוחזרים ממנו, אלו מתורגמים בעזרת מחשב לתמונה של האבר הנסרק. כדי לשפר את חדות התמונה נמרח ג'ל מימי שקוף על גבי העור באזור שנסרק.

אולטרה סאונד היא שיטה שכיחה לאבחון גידולים, הערכת יעילותו של טיפול, בחינת זרימת הדם והערכת חסימות או היצרויות בכלי דם, הערכת מצבם של אברים פנימיים ולצורך מעקב אחר התפתחותו של עובר ברחם.

בדיקת דופלר אולטרה סאונד היא בדיקה אבחנתית להערכת זרימת הדם בכלי הדם ולמדידת כיוון וקצב זרימת הדם בזמן אמת. באמצעות הבדיקה ניתן להעריך את מצב כלי הדם לרבות עורקי וורידי הגוף והלב וכן את זרימת הדם בעוברים, בשליה, בחבל הטבור ובכלי הדם ברחם.

בדיקת אולטרה סאונד אינה עושה שימוש בקרינה מייננת ולכן בטוחה עבור ילדים ונשים הרות. לעתים, כאשר האבר הנסרק מוסתר על ידי עצם או אוויר, או שהנבדקת בעלת עודף משקל, לא ניתן יהיה לבצע את הבדיקה.

בהתאם לאברים שנסרקים תיקבע הכנה ייעודית עבור כל בדיקה.

בדיקת אולטרה סאונד גינקולוגי תבוצע בגישה בטנית או נרתיקית (ואגינלית), בהתאם לצורך.

חומר ניגוד – כן, לא, איזה?

בבדיקה זו לא נעשה שימוש בחומר ניגוד.

מצבים בהם נדרשת בדיקה זו

אולטרה סאונד 'מעקב זקיקים' יבוצע על מנת לעקוב אחר התפתחות הזקיקים בשחלה וקביעת מועד הביוץ באופן מדויק. בדיקה זו מבוצעת מספר פעמים במהלך החודש כחלק מבדיקות השגרה במסגרת טיפול בבעיות פריון.

כל זקיק בשחלה מכיל ביצית יחידה. כחלק מתהליך המחזור החודשי מתחילים מדי חודש להבשיל עשרות זקיקים בשחלה אולם רק אחד יבשיל במלואו וישחרר את הביצית (זהו הביוץ). נשים שאינן מבייצות באופן טבעי יקבלו תרופות הורמונליות לגירוי שחלתי לצורך הבשלת הזקיקים ושחרור הביציות.

בשל גודלן הזעיר לא ניתן להדגים את הביציות עצמן בבדיקות דימות ולכן מבוצע המעקב אחר הזקיקים, אותם ניתן לראות היטב באמצעות האולטרה סאונד. בתחילת המחזור החודשי קוטרו של הזקיק הוא כ- 5 מילימטרים ואילו לקראת הביוץ והבשלת הביצית קוטר הזקיק עולה לכ- 20-30 מילימטרים. קוטר הזקיק משקף את בשלות הביצית ולכן מסייע בקביעת מועד הביוץ.

מקובל כי זקיק שקוטרו עולה על 17 מילימטרים נושא ביצית בשלה לקראת ביוץ. יחד עם זאת, לא כל זקיק יכיל בהכרח ביצית אולם אין אפשרות טכנית לברר זאת באמצעות האולטרה סאונד (אלא באמצעות שאיבת הזקיק ובדיקתו במעבדה בלבד).

במקביל למעקב הזקיקים מתבצעת מדידה של עובי רירית הרחם. עובי הרירית משפיע על הסיכוי להתפתחות הריון.

מהלך הבדיקה

שלבי הבדיקה

הבדיקה מבוצעת במסגרת מכוני בריאות האישה של מכבי ורשת בתי החולים 'אסותא', במרפאות חוץ של מרכזים רפואיים גדולים ובמרפאות של רופאי נשים מומחים בביצוע סריקות אולטרה סאונד.

לפני תחילת הבדיקה יש לרוקן את שלפוחית השתן. בדיקה זו תבוצע בגישה נרתיקית. לשם כך תשכב הנבדקת על מיטת בדיקה גינקולוגית. המתמר הנרתיקי יכוסה בכיסוי חד פעמי וג'ל שקוף על בסיס מים ימרח עליו על מנת לשפר את איכות התמונה המתקבלת. המתמר יוחדר אל נרתיק הנבדקת וההד שיתקבל מגלי הקול המוחזרים יעובד לתמונה באמצעות מחשב.

סריקת אולטרה סאונד בגישה נרתיקית אינה כרוכה בכאב אך עלולה לגרום לאי נוחות לנבדקת. הסריקה אורכת כעשרים דקות.

לאחר הבדיקה

אין מניעה לשוב לשגרה לאחר ביצוע בדיקה זו.

תוצאות הבדיקה תהינה מוכנות תוך מספר ימים.

אזהרות והנחיות

הנחיות מדויקות ינתנו לנבדקת לפני הבדיקה עצמה.

תזונה

אין מניעה להמשיך בתזונה רגילה לפני בדיקה זו.

תרופות

ניתן לצרוך תרופות מרשם כרגיל.

דגשים לנבדקת

יש להצטייד בהפניה מרופא.

יש להביא תעודה מזהה (תעודת זהות או רישיון נהיגה).

תוצאות

נתוני הבדיקה ירשמו בדף הטיפול של הנבדקת וימסרו לנבדקת בסיום הבדיקה. במרבית המקרים ישלח הפענוח ישירות גם לרופא המפנה ב- 'מכבי שרותי בריאות'.

משמעות התוצאות

אולטרה סאונד למעקב זקיקים יבוצע על מנת לעקוב אחר התפתחות הזקיקים בשחלה וקביעת מועד הביוץ באופן מדויק. בדיקה זו מבוצעת מספר פעמים במהלך החודש כחלק מבדיקות השגרה במסגרת טיפול בבעיות פריון.