ורצילה - נוגדנים (בדם)

(Varicella Zoster IgG (VZV IgG (קוד בדיקה: 67871)

עדכון אחרון 24.05.22

מבט כללי

מטרת הבדיקה

  • זיהוי חשיפה לנגיף הווריצלה בעבר
  • בירור מצב חיסוני נגד הנגיף

סקירה

וריצלה זוסטר (varicella zoster) הוא הנגיף שגורם למחלת אבעבועות הרוח.

בבדיקה זו נמדדת רמת נוגדנים מסוג IgG הנוצרים בגוף בתגובה לזיהום בנגיף. נוגדנים אלה מופיעים בגוף זמן מה לאחר החשיפה לנגיף ונשארים בדם לפרק זמן ממושך, לעיתים אף לכל החיים. לפיכך הם משמשים כסמן לחשיפה לנגיף בעבר.

אבעבועות רוח והריון

הבדיקה חשובה עבור נשים בהיריון. הדבקת האם בנגיף הוריצלה במחצית הראשונה להיריון עלולה לגרום למומים בעובר.

אישה המחוסנת נגד הנגיף, אם מכיוון שקיבלה חיסון או מכיוון שנחשפה לנגיף בעבר, אינה בסיכון להידבק בנגיף בעצמה או להעבירו לעובר.

מרבית מהנשים בהיריון (85% עד 90%) נחשפו בעברן לנגיף, פיתחו נוגדנים ולפיכך מחוסנות. נשים שאינן מחוסנות יכולות להתחסן טרם הכניסה להיריון.

במקרה שאישה הרה שאינה מחוסנת נדבקה בנגיף במהלך ההיריון, ניתן לטפל בכך באופן שימנע או יקטין את חומרת המחלה.

אודות הבדיקה

בדיקה זו מתבצעת על ידי לקיחת דם מהווריד.

הנחיות ומידע

  • הבדיקה היא בחינם.
  • הבדיקה נערכת במעבדות מכבי.
  • לביצוע הבדיקה נדרשת הפניית רופא.
  • יש להגיע למעבדה עם ההפניה.

תוצאות

המידע מתייחס להסבר כללי על אפשרויות התוצאות המתקבלות בבדיקה זו ואין לראות במידע זה כתוצאות הבדיקה של המטופל. יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו.

הסבר לתוצאות

Varicella zoster IgG Positive (חיובי)

תוצאת ערך חיובי מעידה על קיומו של חיסון נגד הנגיף. הנוגדנים המחסנים מתפתחים כתוצאה מקבלת חיסון או עקב חשיפה בעבר לנגיף.

Varicella zoster IgG Negative (שלילי)

פירושה של תוצאת ערך שלילי הוא כי הנבדק אינו מחוסן נגד הנגיף. היעדר הנוגדנים מעיד כי לא הייתה חשיפה לנגיף בעבר ולא ניתן חיסון כנגדו.

מועד קבלת תוצאות הבדיקה

תוצאות הבדיקה יתקבלו תוך 4 ימי עבודה מיום ביצוע הבדיקה.
ניתן לצפות בתוצאות הבדיקה באתר מכבי Online, באפליקציית מכבי, או בעמדות מכבילי.

לחצו לצפייה בתוצאות בדיקות Online