סל הבריאות

שירותים רפואיים

כל קופות החולים מחויבות לספק למבוטחיהן סל שירותים אחיד שנקבע בחוק. מעבר לסל השירותים הקבוע בחוק, מציעה "מכבי שירותי בריאות" למבוטחיה שירותי בריאות נוספים (תמורת הסדרי תשלום שונים).

 

מידע על סל שירותי הבריאות של קופות החולים ניתן באתר משרד הבריאות

 

זכויות החולה

כל הגופים המספקים שירותי בריאות במדינת ישראל מחוייבים בשירות בהתאמה לחוק זכויות החולה הקובע סטנדרטים לטיפול רפואי נאות הן בשעת חירום והן במתן שירותים יומיומיים.

 

"מכבי שירותי בריאות" דוגלת במתן רפואה ציבורית ברמת רפואה פרטית, על כן בשירותיה ישנן מרפאות חדישות, מכונים מתקדמים וצוות רב תחומי ומקצועי.
לחוק זכויות החולה >

תרופות וחיסונים

הרכב סל התרופות נקבע על פי חוק בידי משרד הבריאות ומשרד האוצר, והם בלבד רשאים לשנותו. את סל התרופות זכאי לקבל כל תושב ישראלי בכל קופות החולים. בנוסף, קופות החולים רשאיות ביוזמתן להוסיף תרופות לסל, בכפוף לאישור הרשויות.

תקרת תשלום התרופות לחולים כרוניים

חולים כרוניים (שהוגדרו בהתאם לרשימת המחלות של משרד הבריאות), זכאים כיום לתקרת השתתפות ליחיד הן לתרופות מתוך סל התרופות שבחוק והן לתרופות מתוך סל התרופות המורחב של מכבי.

תשלום דמי ביטוח הבריאות למוסד לביטוח לאומי

שיעור דמי ביטוח הבריאות נקבע בחוק. דמי ביטוח הבריאות נגבים במוסד לביטוח לאומי, בלא קשר לקופת החולים שאתם מבוטחים בה.

השתתפות עצמית בקבלת שירותים רפואיים

קופות החולים רשאיות לגבות ממבוטחיהן דמי השתתפות בעבור חלק מהשירותים הרפואיים שבסל הבריאות, וזאת לפי אישור ועדת הכספים של הכנסת. את התשלום אפשר לשלם במזומן או דרך הוראת קבע לבנק. התשלום הוא בעבור ביקור אצל רופאים ויועצים, ביקור במכונים, במרפאות חוץ של בתי החולים, בחדרי מיון במקרים מסוימים ורכישת תרופות.

 

שיעור ההשתתפות העצמית לשירותים והטיפולים השונים מפורט בעלון ההשתתפויות העצמיות:

 

הנחות ופטורים מתשלומים

על פי חוק נקבעו קבוצות אוכלוסייה הפטורות מתשלום. רשימת הזכאים לפטורים והנחות על בסיס סוציאלי מועברת ל"מכבי" מן המוסד לביטוח לאומי. לקבלת פטורים או הנחות על בסיס רפואי יש לפנות בצירוף מסמכים רפואיים לסניף מכבי הקרוב לביתכם, ולהתעדכן.

 

בנוסף, יש הנחות שניתנות עפ"י גיל המבוטח.