סל הבריאות

זכויות חברי מכבי במסגרת הסל הבסיסי

להלן ריכוז השירותים הניתנים במסגרת סל הבריאות. חלק מהשירותים ניתנים בתשלום השתתפות עצמית או השתתפות עצמית רבעונית (היטל). לחצו על הקישורים לקריאת המידע המלא בנוגע לזכויות מבוטחי מכבי במסגרת הסל הבסיסי.

 

השתתפות עצמית ותקרת הוצאות: סל הבריאות הממלכתי מגדיר קבוצה של שירותים בסיסיים שעליהם משלמים החברים סכום מוגבל, המכונה השתתפות עצמית. במסגרת הסל הוגדרו גם קבוצות שהוצאותיהן על שירותים רפואיים מוגבלות בתקרה. קבוצות אלה פטורות מתשלום מעל לסכום מסוים. למידע נוסף בנושא תשלומים וגבייה >