ביטוח חו"ל

ביטוח נסיעות לחו"ל

 

  • ניתן לרכוש את הפוליסה באמצעות אתר מכבי Online או במוקד הטלפוני "מכבי מדיכלל עולמי" *2627
  • הרכישה באתר מיועדת למבוטחים עד גיל 90 שטרם יצאו מישראל. אם הנכם מעל גיל 90, צרו קשר עם המוקד בטלפון: 2627* או 03-9420424
  • במקרה חירום ניתן לפנות למוקד חירום רפואי הפועל 24/7 בטלפון 972-3-7732323 או בווטסאפ 054-4557755

פירוט הפוליסה הבסיסית

כיסוי הוצאות רפואיות ואשפוז בחו"ל - עד 5,000,000$

כיסוי להוצאות רפואיות ואשפוז בחו"ל לרבות עקב נגיף הקורונה. גבול אחריות זה כולל תשלום עבור בדיקות ותרופות, ביקור רופא, פינוי אווירי או ימי, הטסה רפואית לארץ ,אמבולנס אווירי, תשלום הוצאות שהייה מעבר לתקופת הביטוח עקב הידבקות בנגיף הקורונה או במקרה של חובת בידוד עקב חשש להידבקות בקורונה, הוצאות בגין מצב רפואי קודם עד 250,000 $, הוצאות הקשורות להריון עד השבוע ה-12 שהתגלה בחו"ל ועוד.

רופא אונליין 24/7 - מכל מקום בעולם

ייעוץ והכוונה רפואית בעברית 24/7 מכל מקום בעולם.
מהיום מבוטחי מכבי 'מדיכלל עולמי' נהנים מייעוץ והכוונה רפואית בעברית ללא הגבלה, מכל מקום ובכל שעה, באמצעות וידאו צ'ט. השירות כולל:

 

  • מענה תוך שעה ממועד הפניה למוקד
  • המלצה לטיפול על ידי רופא כללי ורופא ילדים
  • המלצה והכוונה למוסדות רפואיים לרבות חדר מיון ובית חולים
  • סיכום שיחה בסיום השיחה עם הרופא

לקבלת השירות ניתן להתקשר בטלפון הסלולרי או מהמחשב
למוקד 972-3-5620000+

הטבת חיילים משוחררים
עד 3 חודשי ביטוח נסיעות לחו"ל חינם לחיילים משוחררים.
ההטבה חד פעמית, ניתנת למימוש בפוליסה אחת בלבד עד 18 חודשים מיום השחרור.
ההצטרפות לביטוח כפופה לחיתום ואישור חברת הביטוח.

 

ההטבה כוללת את הכיסויים הבאים:

 

  • הוצאות רפואיות
  • איתור, חיפוש וחילוץ
  • חבות כלפי צד שלישי
  • ביטול וקיצור נסיעה
  • אובדן או גניבה של מטען

 

למען הסר ספק, ההטבה אינה כוללת את הכיסויים וההרחבות הבאות:

  • מכשיר אלקטרוני
  • ספורט אתגרי
  • ספורט חורף
  • ספורט תחרותי
  • הריון
  • נספח חיתום
  • ביטול השתתפות עצמית ברכב שכור

 

כדי ליהנות מהטבת חייל משוחרר, יש לפנות ישירות למוקד הטלפוני *2627. אין אפשרות לקבל את ההטבה אם רוכשים דרך האתר.

שירות רפואי לנוסעים לארה"ב (United Health Care)

מבוטחי מכבי 'מדיכלל עולמי' הטסים לארצות הברית נהנים מגישה לרשת ספקי הבריאות של חברת United Health Care, אחת מחברות הביטוח הגדולות והמובילות בארצות הברית. הרשת מונה מאות אלפי ספקים רפואיים מהדרגה הראשונה בפרישה ברחבי ארצות הברית

 

את הטיפול הרפואי ניתן לקבל בהצגת כרטיס מבוטח ייעודי, ללא הוצאת תשלום (Cash-Less Service), למעט השתתפות עצמית בסך 50$ שלא בעת אשפוז.

 

שירות זה אינו מבטל את אופן ההתנהלות במקרה של צורך בשירותים רפואיים על פי תנאי הפוליסה, אלא ניתן כשירות נוסף. לעזרה וליווי בתהליך ניתן לפנות למוקד חירום רפואי, 24/7:  972-3-7732323+

 

איתור ספקי שירות בארצות הברית
ניתן לאתר ולבחור ספק רפואי מן הרשימה באתר United Health Care >

מה כוללת הפוליסה?

המבוטח יהיה זכאי לכיסוי בגין הוצאות אשפוז והוצאות רפואיות בחו"ל בכל הנוגע להחמרה בלתי צפויה בחו"ל של מחלה קיימת בגינה היה מצוי אך ורק בטיפול תרופתי ו/או מעקב רפואי שוטף בעת צאתו לחו"ל או במשך 3 חודשים שקדמו לצאתו לחו"ל ובלבד שבמהלך אותם 3 חודשים היה מצבו הרפואי יציב ולא חלה החמרה באותה מחלה.

 • פינוי אווירי ו/או ימי ממקום האירוע לבית-חולים קרוב או המתאים למצבו הרפואי – עד לגבול האחריות
 • הטסה רפואית לישראל, הטסה באמבולנס אווירי – עד לגבול האחריות.
 • שהייה נוספת בחו"ל, הנגזרת מהמצב הרפואי של המבוטח, לאחר תום תקופת הביטוח - עד 100$ ליום
 • שינוי מועד הטיסה המקורי של המבוטח – עד 1,500$
 • הטסת מלווה למקום אשפוזו של המבוטח בחו"ל  (הוצאות טיסה) – עד 2,000$
 • הוצאות נסיעות ולינה של מלווה שהוטס לחו"ל – עד 100$ ליום
 • הוצאות בגין שינוי מועד הטיסה של המלווה השוהה עם המבוטח בחו"ל – עד 1,500$

הוצאות רפואיות הקשורות או נובעות מהריון עד השבוע ה-12 שהתגלה למבוטחת לראשונה בחו"ל – עד לגבול האחריות.

העברת גופה לישראל או קבורה בחו"ל – עד לגבול האחריות.

הרחבות וכיסויים בתוספת תשלום

 

מעבר לפוליסה הבסיסית הכוללת הוצאות רפואיות ואשפוז , חבות צד ג' ואיתור וחילוץ , ניתן לרכוש כיסויים נוספים בתוספת תשלום: ביטול נסיעה ללא הרחבת קורונה, קיצור נסיעה ללא הרחבת קורונה, ביטול וקיצור נסיעה כולל הרחבת קורונה, מטען אישי (כבודה) - אובדן/גניבה, אובדן למכשירים אלקטרוניים, ספורט אתגרי, ספורט חורף, ספורט תחרותי, הריון עד שבוע 30 , ביטול השתתפות עצמית ברכב שכור וביטול השתתפות עצמית בגין אירוע רפואי.

מטען (כבודה)

כיסוי לאובדן או לגניבה של מטען אישי עד 2,000 $ הכולל: כיסוי לחפצי ערך עד 500 $, כיסוי לפריט בודד עד 400 $ (כולל טלפון נייד, מחשב נישא) וכיסוי בסך 170 $ במקרה של איחור בהגעת הכבודה.

 

הרחבה נוספת לכבודה

הגדלת תקרת הכיסוי לכבודה  מ-2,000 $  ל-6,000 $. מותנה ברכישת כיסוי בסיסי לכבודה.

מכשיר אלקטרוני (סלולרי, מצלמה, מחשב נייד)
כיסוי בגין אובדן או גניבה של מוצר אלקטרוני של המבוטח, אשר נלקח עימו לחו"ל או נמסר מראש למוביל או נרכש במהלך הנסיעה – עד לתקרה של 2,000$.

 עד שבוע 30
כיסוי הוצאות רפואיות בחו"ל בגין הריון עד שבוע 30 (כולל), כולל אשפוז בגין הריון, הוצאות רפואיות שלא במהלך אשפוז,  מוקדמת, טיפול או אשפוז של פג והטסה רפואית – עד לתקרה של 200,000 $

ביטול וקיצור נסיעה

  • ביטול נסיעה ללא הרחבת קורונה
   החזר פיקדונות ששולמו ע"י המבוטח ואשר לא ניתן לקבלם חזרה וזאת עקב  ביטול הכרחי ובלתי נמנע של הנסיעה, מהסיבות  המפורטות בפוליסה ובלבד שהתרחשו לאחר כריתת חוזה ביטוח זה ובתנאי שהמבוטח ביטל באופן מידי בנסיבות העניין – עד לתקרה של 7,000$.
  • קיצור נסיעה ללא הרחבת קורונה
   החזר הוצאות שנגרמו למבוטח עקב הקדמת מועד חזרתו לישראל באופן הכרחי ושלא ניתן למנוע אותו, מאחת מהסיבות המפורטות בפוליסה- עד לתקרה של 8,000$.
  • ביטול וקיצור נסיעה כולל קורונה
   כיסוי להחזר הוצאות במקרה של ביטול או קיצור נסיעה בעקבות אירוע רפואי בלתי צפוי, לרבות קורונה.
   גבול אחריות במקרה של אירוע רפואי: ביטול נסיעה עקב אירוע רפואי עד 7,000$, קיצור נסיעה עקב אירוע רפואי עד 8,000$ ובמקרה של ביטול/קיצור נסיעה עקב קורונה עד 5,000$, למעט במקרה של ביטול עקב בידוד עד 500$.

ספורט

  • עיסוק בספורט דרגה א'
   כיסוי להוצאות רפואיות ואשפוז בחו"ל כתוצאה מספורט תחרותי באחד או יותר מענפי הספורט הבאים: אופניים, אתלטיקה, באולינג, ג'ודו, גלישה, החלקה על הקרח, היאבקות, התעמלות אומנותית ו/או קרקע, טניס, כדורסל, כדורעף, מירוץ מכוניות, מלכת המדבר, סייף, סקי מים, פינג פונג, קטרגל, ריצה, ריצת מרתון, ריקוד/ים, רכיבת סוסים, שחייה, שחייה צורנית, שייט, טריאתלון.
  • עיסוק בספורט דרגה ב'
   כיסוי להוצאות רפואיות ואשפוז בחו"ל  כתוצאה מספורט תחרותי באחד או יותר מענפי הספורט הבאים: אולטרה מרתון, איש הברזל, הוקי קרח, טקוונדו, כדור יד, כדורגל.

ספורט אתגרי
כיסוי בגין הוצאות רפואיות כתוצאה מפעילות ספורטיבית המוגדרת כ"ספורט אתגרי" כפי שמפורט בפוליסה ובאתר כלל  – עד לתקרה של 5,000,000$

ספורט חורף
כיסוי בגין פעילות ספורטיבית הכוללת גלישה בשלג בכל דרך שהיא, לרבות סקי, סנובורד, קרוס קאנטרי, מזחלות שלג ואופנוע שלג וכן כל ספורט חורף אחר כמפורט ברשימה  שבאתר כלל  – עד לתקרה של 5,000,000$

ביטול השתתפות עצמית ברכב שכור
כיסוי להוצאות בגין תשלום השתתפות עצמית ברכב שכור במקרה של נזק תאונתי שאירע לרכב עד 2,000$.

ביטול השתתפות עצמית באירוע רפואי  
ברכישת כיסוי זה לא תחול  על המבוטח השתתפות עצמית  בעת אירוע רפואי בסך 50$.

איתור חיפוש וחילוץ נעדרים
איתור, חיפוש וחילוץ נעדרים מוקד "ערן מגן" בטלפון 972-3-5783050

 

 

*כפוף לתנאי הפוליסה

 

הצהרת בריאות במקרה של צורך בחיתום  בעקבות מצב בריאות קיים לא יציב >

 

עיקרי הפוליסה ותעריפים >

 

פוליסה מלאה בעברית >

 

הנוסח המלא של הפוליסה הוא המחייב, אנא עיינו בפוליסה עם קבלתה.