הריון מחולק לשלושה שלבים הנקראים שלישים: שליש ראשון, שליש שני ושליש שלישי. שליש נמשך בין 12 ל-14 שבועות, והריון מלא נמשך כ-40 שבועות מהיום הראשון של הווסת האחרונה. בכל שליש, גם את וגם העובר עוברים שינויים רבים. גלי כאן, מה קורה לך ולעובר שלך, שבוע אחר שבוע, אילו בדיקות מומלץ לעשות בכל שלב ועוד.

שבועות הריון - מידע ובדיקות מומלצות

השליש הראשון להריון

מן ההפריה עד שבוע 13

השליש השני להריון

משבוע 15 עד שבוע 28

השליש השלישי להריון

משבוע 29 עד הלידה