25 יולי 2021 ט"ז אב תשפ"א
עדכון אחרון:  06.05.2021 

הנפקת מסמכים ותעודות - תנאי הזכאות

עדכון אחרון:  06.05.2021 

זכויות חברי מכבי

על מנת להוציא אישורים רפואיים מסוגים שונים, נדרשת הפקה של מידע מהרשומות הרפואיות של החבר המבוטח.
עלויות ההשתתפות העצמית עבור פעולה זו משתנות לפי סוג התעודה הדרוש.
עלות הפקת המסמכים נקבעת על פי סוג הבקשה.

תיעוד מהתיק הרפואי של חבר מכבי

  • תיעוד מ-5 השנים האחרונות: 10 ₪, ללא קשר למספר התיקים או העמודים
  • תיעוד מלפני יותר מ-5 שנים: 110 ₪ לכל בקשת תיק
    תיעוד הכולל רשומות מהתקופה שלפני 2011: 110 ₪ לכל בקשת תיק, עד לתקרה של 550 ₪. בנוסף, יש לשלם 0.5 ₪ על כל עמוד מעבר ל-10 עמודים בתיק.
בעת מעבר לקופה אחרת: אפשר לקבל תיעוד מ-5 השנים האחרונות, ללא עלות.
* הסכומים המצוינים לעיל תקפים בעת בקשת חבר לתיקו הרפואי בהתאם לתקנות זכויות החולה. בקשות על ידי צד שלישי כרוכות בתעריפים שונים.

הוצאת רישיון נהיגה, טיס, שיט, צלילה או כלי ירייה

 

תדפיסים ואישורי החזרים

  • מידע שדורש הכנה ולא נועד לצרכים רפואיים, כגון תדפיסי גביה רטרואקטיביים, אישורי החזר רטרואקטיביים או רשימות התחייבויות רטרואקטיביות: 110 ₪.
  • אגרת מידע מתוקף חוק חופש המידע: אגרת בקשה (אגרת חובה לתחילת טיפול) - 20 ₪.
  • אגרת טיפול (שעות עבודה בפועל לטיפול בבקשה) - 53 ₪ לשעה
 

בקשת אישורים online

ניתן להשתמש בשירות תקשורת עם הרופא במכבי Online לבקשת אישורים.
לשירות תקשורת עם הרופא > (לבעלי סיסמה לאתר מכבי online)
  • דף זה מספק מידע כללי בלבד אודות הזכאות. ניתן לקבל פירוט מלא לזכאות זו במשרד הסניף>