25 פברואר 2018 י' אדר תשע"ח
עידכון אחרון:  11.02.2018 

התייעצות עם מומחים בארץ - תנאי הזכאות

במקרים שבהם נדרשת חוות דעת שנייה, ניתן להתייעץ עם רופאים מומחים ממגוון תחומים שפועלים במסגרת פרטית. הזכאות ניתנת רק לפגישות עם רופאים מומחים בארץ ורק לרופאים מרשימת היועצים.

זכויות חברי מכבי שלי

הזכאות

חברי מכבי שלי זכאים ל-3 פגישות יעוץ בשנה עם רופאים מומחים בארץ הכלולים בהסכם (זכאות הנובעת ממכבי זהב).

תוספת זכויות לחברי מכבי שלי

 • חברי מכבי שלי בני 65 ומעלה זכאים ליעוץ נוסף אחד בשנה בנושא אפוטרופסות גוף, או לתוספת של שני ייעוצים בשנה, בנושאים אחרים.
 • הריון - חברות מכבי שלי הרות זכאיות להחזר על ייעוצים במסגרת  זכאות צ'ק כיסוי - סל הריון>
 

שימו לב - רשימת הייעוצים שאינם נכללים בזכאות זו

 • ייעוץ בתחום הריון ומיילדות, לרבות מעקבי הריון.
 • יעוץ בתחום רפואת שיניים, חניכיים, השתלות ורגנרציה, למעט תחום רפואת פה ולסת שבסל הבריאות הממלכתי.
 • חוות דעת מרופא למטרות משפטיות, כולל חוות-דעת בנושא אפוטרופסות גוף (פרט לחברי מכבי שלי בני 65 ומעלה).
 • התייעצות אצל רופא עור או כירורג פלסטי בנוגע לבעיות קוסמטיות או אסתטיות, שאינן מסיבות רפואיות (כולל ייעוץ לפני או אחרי ביצוע ניתוח אסתטי).
 • ייעוץ על-ידי איש מקצוע אחר מטעם היועץ, שאינו היועץ המומחה עצמו.
 • התייעצות חבר (זכר) עם רופא נשים תוכר על פי סעיף זה רק כחלק מאבחונה של בעיית פריון של החבר. במקרה זה יאושרו עד 2 התייעצויות בשנה בתחום האמור, וזאת אצל רופא שתחום הייעוץ שלו הוא פריון הגבר.
 • טיפולי IVF/ דיקור מי שפיר/ סקירת מערכות/ בדיקת סיסי שיליה - לא יינתן החזר גם במסגרת הפעולה/בדיקה וגם הייעוץ, אלא בגין הפעולה/בדיקה בלבד לפי כללי התקנון.
 • פיענוח בדיקות - ייעוצים הנלווים לבדיקת חוות דעת שנייה, ביחס לבדיקות שכבר בוצעו ופוענחו במסגרת סל הבריאות טרם ההגעה ליועץ, או בבדיקות אולטרסאונד.
 • טיפול פסיכותרפי, חוץ מטיפולים המבוצעים על ידי פסיכיאטר.
 • ביצוע מבחן קשב ממוחשב.
 • תקופת המתנה -12 חודשים.
  מצטרפים חדשים למכבי שומרים על הוותק שהיה להם בביטוח המשלים בקופה ממנה עברו. בהתאם לוותק זה (ולרובד הביטוחי בו נצבר), יזכו במכבי לפטור מתקופות המתנה, וזאת בתנאי שיצטרפו לביטוחים המשלימים תוך 90 יום ממועד המעבר הרשמי למכבי.  להצטרפות למכבי>
  למידע נוסף אודות תקופת ההמתנה >>

  זכויות הנובעות ממכבי זהב

  3 פגישות ייעוץ בשנה עם מומחים

  הזכאות

  עד 3 פגישות יעוץ בשנה עם רופאים מומחים בארץ, שאינם רופאי מכבי בקהילה, וכלולים בהסדר.

  תקופת המתנה -12 חודשים.
  למידע נוסף אודות תקופת ההמתנה >>

   עלות

  • עלות פגישת ייעוץ ואופן התשלום מפורטים במדריך לשירותים בפרטי השירות של כל יועץ.
  • במקרה של מפגש עם מנתח שהחל כייעוץ והסתיים באותו המועד בביצוע פעולה במרפאת הרופא בהסדר מתוך הרשימה, תשולם השתתפות עצמית אחת בלבד עבור הפעולה. לא תיגבה בנפרד השתתפות עצמית עבור הייעוץ..

   

  היכן

   ברחבי הארץ, אצל יועצים מומחים שאינם רופאי מכבי בקהילה וכלולים בהסכם.
  לאיתור יועצים במדריך לשירותים, סננו את תוצאות החיפוש דרך הבר הצידי בסנן 'מי הרופא' ל-רופאים במשלים (שב"ן).


  תהליך מימוש הזכאות

  • ודאו כי היעוץ המבוקש אינו מופיע ברשיימת היעוצים שאינם נכללים בזכאות, המופיעה מעלה בעמוד זה.
  • יש להגיע לפגישת הייעוץ עם כרטיס מכבי או תעודת זהות, לשם זיהוי ובדיקת זכאות.
  • היועץ ימסור לחבר מכתב סיכום ייעוץ.
  • התשלום ייגבה במרפאת הרופא או בבית החולים בו יבוצע הייעוץ.
  • במידה והתשלום התבצע במסלול החזר, יש להגיש למכבי את המסמכים הבאים לקבלת החזר לאחר הסדרת התשלום:
   1. מכתב סיכום רפואי  של הביקור, שנכתב על ידי הרופא המייעץ, הכולל את הסיבה שבגינה בוצעה פנייה לייעוץ, אבחנה רפואית ואת המלצות הרופא
   2. קבלה וחשבונית מקוריות – עם חתימה וחותמת של הרופא ו/או המכון.

  מידע והנחיות

  • התייעצות היא רק בגין בעיה רפואית של החבר עצמו.
  • הזכאות לייעוץ הינה לתחום הייעוץ אשר הוגדר ומפורסם לצד שמו של היועץ במדריך השירותים.
  • ניתן לממש את הזכאות רק במרפאה שכתובתה מצוינת ברשימת היועצים המפורטת, תחת פרטי הרופא.
  • התייעצות ההורים בנוגע לבעייתו של קטין, תיחשב התייעצות של הקטין והשתתפות "מכבי שלי" בהטבה זו תיוחס לקטין ולא להורה.
  • המלצת הרופא היועץ לטיפול או שירות כלשהו, איננה מחייבת את מכבי. הבקשה תיבחן, והיא תאושר רק במידה שעומדת בכללי סל הבריאות או שירותי הבריאות הנוספים של מכבי.
  • סיכום הייעוץ יכנס לתיק הרפואי הממוחשב.

  תוספת זכויות לחברי מכבי שלי

  תוספת ייעוצים לבני 65+

  הזכאות

  אחת משתי ההטבות הבאות בכל שנת חברות:
  • תוספת שתי פגישות ייעוץ עם רופאים מומחים בארץ, שאינם רופאי מכבי בקהילה, וכלולים בהסדר.
  • זכאות לחוות דעת שנייה בנושא אפוטרופסות גוף - פגישת ייעוץ אחת לשם קבלת חוות דעת שנייה בנושא אפוטרופסות גוף ממומחה ברפואת משפחה, גריאטריה או פסיכיאטריה הכלול ברשימת היועצים בהסכם.
  חוות דעת לאפוטרופסות גוף הינה הערכת יכולתו של אדם לדאוג לעצמו ולבריאותו בשל מצבים רפואיים שונים ו/או בשל גילו המתקדם. חוות הדעת תוגש לבסוף לבית משפט לקבלת החלטה בנושא ולמינוי אפוטרופוס (אחראי על אותו אדם) במידת הצורך.
   

  עלות

  • עלות פגישת ייעוץ ואופן התשלום מפורטים במדריך לשירותים בפרטי השירות של כל רופא יועץ.
  • ייעוץ לשם חוות דעת בנושא אפוטרופסות גוף - יינתן החזר בגובה 80% לייעוץ ועד לתקרה של 1,222 ש"ח, הנמוך מביניהם.
   אם נוצלו ארבעה מבין חמשת הייעוצים להם זכאי החבר בשנת חברות, והוא מעוניין לקבל יעוץ בנושא אפוטרופוסות גוף, יינתן לו החזר בגובה 80% לייעוץ ועד לתקרה של 611 ש"ח, הנמוך מביניהם.

   

  היכן

  ברחבי הארץ, אצל יועצים מומחים שאינם רופאי מכבי בקהילה וכלולים בהסכם.


  לאיתור יועצים במדריך לשירותים, סננו את תוצאות החיפוש דרך הבר הצידי בסנן 'מי הרופא' ל-רופאים במשלים (שב"ן).
  • כל תנאי הזכאות במסלול מכבי זהב חלים על ההרחבה לחברי מכבי שלי.   תהליך מימוש הזכאות

  • ודאו כי היעוץ המבוקש אינו מופיע ברשיימת היעוצים שאינם נכללים בזכאות, המופיעה מעלה בעמוד זה.
  • יש להגיע לפגישת הייעוץ עם כרטיס מכבי או תעודת זהות, לשם זיהוי ובדיקת זכאות.
  • היועץ ימסור לחבר מכתב סיכום ייעוץ.
  • התשלום ייגבה במרפאת הרופא או בבית החולים בו יבוצע הייעוץ.
  • במידה והתשלום התבצע במסלול החזר, יש להגיש למכבי את המסמכים הבאים לקבלת החזר לאחר הסדרת התשלום:
   1. מכתב סיכום רפואי של הביקור, שנכתב על ידי הרופא המייעץ, הכולל את הסיבה שבגינה בוצעה פנייה לייעוץ, אבחנה רפואית ואת המלצות הרופא.
   2. קבלה וחשבונית מקוריות - עם חתימה וחותמת של הרופא ו/או המכון.
   

  מידע והנחיות

  • התייעצות היא רק בגין בעיה רפואית של החבר עצמו.
  • הזכאות לייעוץ הינה לתחום הייעוץ אשר הוגדר ומפורסם לצד שמו של היועץ במדריך השירותים.
  • ניתן לממש את הזכאות רק במרפאה שכתובתה מצוינת ברשימת היועצים המפורטת, תחת פרטי הרופא.
  • התייעצות ההורים בנוגע לבעייתו של קטין, תיחשב התייעצות של הקטין והשתתפות "מכבי שלי" בהטבה זו תיוחס לקטין ולא להורה.
  • המלצת הרופא היועץ לטיפול או שירות כלשהו, איננה מחייבת את מכבי. הבקשה תיבחן, והיא תאושר רק במידה שעומדת בכללי סל הבריאות או שירותי הבריאות הנוספים של מכבי.
  • סיכום הייעוץ יכנס לתיק הרפואי הממוחשב.
  במידה שהחבר זכאי לטיפול רפואי/החזר/השתתפות בגין הוצאותיו הרפואיות מתוקף החוקים הבאים, לא יינתן השירות במסגרת שירותי הבריאות הנוספים:
  • נפגע פעולות איבה מוכר ע"י ביטוח לאומי.
  • נכה משרד הביטחון 20% ומעלה.
  • אשפוז עקב סיבוכי הריון ולידה.
  • אשפוז הקשור לטיפול או לניתוח קוסמטי / שיניים / חניכיים.
  • מחלת מקצוע המוכרת על ידי ביטוח לאומי.
  • אשפוז ילודים ופגים אחרי לידה.
  • נפגע תאונת עבודה שאירעה בקופת חולים אחרת.
  • נפגע תאונות דרכים (במקרים בהם הבקשה קשורה לפגיעה בתאונה).
   תוכניות הביטוח השוואה בין תכניות הביטוח
  הסל הבסיסי הזכאות אינה כלולה במסגרת הסל הבסיסי
   
  מכבי כסף התייעצות אחת בשנת ביטוח עם רופא מנתח הכלול ברשימה.  
   
  מכבי זהב 3 התייעצויות סך הכל בשנת ביטוח מבין האופציות הבאות:

  1. התייעצות עם מנתח פרטי או רופא פרטי אחר, שבהסדר ומופיע ברשימה – בהשתתפות עצמית על פי המצוין בה ו/או
  2. התייעצות עם יועץ שאינו בהסדר - בקבלת החזר של 80% ועד לתקרה של 611 ₪.
   
  מכבי שלי
  כל האמור לעיל כפוף לתקנון שירותי הבריאות במכבי שלי. לקריאת התקנון >
  למעט תעריפי התרופות, התקנון עדכני לינואר 2018. למחירון התרופות המעודכן >