17 מרץ 2018 א' ניסן תשע"ח
עדכון אחרון:  26.08.2010 

אוסמולליות (בדם)

(Osmolality (B (קוד הבדיקה: 3930)

נושאים:

כימיה בדם

תוצאות הבדיקה

יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו. משמעות התוצאות תלויה בסיבות בגינן הופנה המטופל לביצוע בדיקה זו.

ערכים תקינים

נמצאים בטווח התקני.

ערכים שאינם תקינים

ערכים גבוהים או נמוכים מהרמה התקנית.

הסבר לתוצאות

ערך גבוה ייתכן במצבים הבאים:
  • התייבשות.
  • עלייה ברמת הנתרן, הסוכר, האוריאה או הקטונים בדם.
  • שתיית אלכוהול, מתאנול או אתילן גליקול.
  • טיפול באספירין.
  • טיפול במניטול (חומר משתן).
  • סוכרת תפלה (Diabetes Insipidus).
  • מחלות כליה.
 
ערך נמוך ייתכן במצבים הבאים:
  • שתייה מרובה.
  • רמת נתרן נמוכה.
  • תסמונת הפרשה לא תואמת של הורמון נוגד ההשתנה (SIADH).