חלבון אלפא עוברי בהריון (בדם)

(קוד בדיקה: 21050)

עדכון אחרון 07.06.22

מבט כללי

מטרת הבדיקה

  • הערכת הסיכון לפגם בהתפתחות מערכת העצבים ודופן הבטן של העובר.
  • סיוע בהערכת הסיכוי לתסמונת דאון עבור העובר.

סקירה

בדיקת חלבון אלפא עוברי היא חלק מהתבחין המשולש, שהוא בדיקת סקר ביוכימית לגילוי מומים בעובר. הבדיקה נערכת בשליש השני להריון, בין השבוע ה-16 לשבוע ה-20.

חלבון אלפא עוברי מיוצר על ידי תאים תאי כבד ושלייה עובריים. במהלך ההריון, רמת החלבון במחזור הדם העוברי עולה בהתמדה עד השבוע ה-12, ואז היא יורדת בהדרגה עד ללידה. רמת החלבון נמוכה מאוד לאחר הלידה ולאורך החיים.

החלבון עובר ממחזור הדם של העובר למי השפיר ודרך השליה למחזור הדם של האם. כך ניתן למדוד את רמתו בדם האם.

רמה גבוהה של חלבון אלפא עוברי בדם האם מצביעה על סיכון מוגבר להפרעות בהתפתחות הצינור העצבי (neural tube) של העובר ועל סיכון לפגם בסגירת דופן הבטן. פגמים בסגירת הצינור העצבי גורמים לדליפת חלבון עוברי למי השפיר ומשם למחזור הדם של האם.

הבדיקה מסייעת בנוסף בהערכת הסיכוי לתסמונת דאון אצל עובר כחלק מהתבחין המשולש. בשקלול שלושת הסמנים שנבדקים במסגרת התבחין המשולש ניתן לחשב את הסיכוי לקיומה של תסמונת דאון.

הבדיקה אינה מאפשרת אבחנה ודאית, אלא מתריעה על סיכון להפרעה בהתפתחות העובר.

בדיקות בשגרה

הבדיקה היא חלק מסקר לגילוי מומים בעובר שנערך בין השבוע ה-16 לשבוע ה-20 להיריון.

אודות הבדיקה

בדיקה זו מתבצעת על ידי לקיחת דם מהווריד.

הנחיות לנבדק

הכנות לבדיקה

הבדיקה מבוצעת בין השבוע ה-16 לשבוע ה-20 להיריון.

 

לבדיקה יש להביא:

  • הפניית רופא.
  • תוצאת האולטרה-סאונד הראשון.
  • משקל הנבדקת ביום הבדיקה.
  • תאריך המחזור האחרון, או מכתב מהרופא המציין את גיל ההיריון.
  • קבלה על תשלום ההשתתפות העצמית.

תוצאות

המידע מתייחס להסבר כללי על אפשרויות התוצאות המתקבלות בבדיקה זו ואין לראות במידע זה כתוצאות הבדיקה של המטופל. יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו.

ערכים תקינים

נמצאים בטווח התקני.

ערכים שאינם תקינים

ערכים גבוהים או נמוכים מהרמה התקנית.

הסבר לתוצאות

הבדיקה אינה משמשת לקביעת אבחנה ודאית, אלא מתריעה על סיכון מוגבר להפרעה בהתפתחות העובר. תוצאה חיובית מצריכה בבדיקות אבחון נוספות, דוגמת אולטרה-סאונד ובדיקת מי שפיר, על מנת לאשר או להפריך את החשד.

רק בחלק קטן מההריונות שבהם רמת החלבון אינה תקינה יש הפרעה בהתפתחות מערכת העצבים של העובר או הפרעה כרומוזומלית כלשהי.

כמו כן, תוצאה תקינה אינה שוללת נזק לעובר.

תוצאות הבדיקה מושפעות מהערכת גיל העובר. הערכה לא נכונה של גיל העובר יכולה לגרום לפירוש שגוי של התוצאות.

רמת חלבון גבוהה יכולה להימדד בהריון מרובה עוברים. הדבר נחשב תקין.

 

ערך גבוה (שאינו תקין) ייתכן במצבים הבאים:

  • הפרעה בהתפתחות מערכת העצבים המרכזית של העובר, דוגמת עמוד שדרה מפוצל (spina bifida) או חסר של האונות המפותחות של המוח (anencephaly).
  • פגם בסגירת דופן הבטן (omphalocele).
  • הפרעה כרומוזומלית אצל העובר.
  • מצוקה של העובר.
  • סיכון להפלה.
  • מות העובר.

ערך נמוך (שאינו תקין) יכול להעיד על קיומה של תסמונת דאון.