קומבס עקיף (בדם) - מקבץ בדיקות

Coomb's indirect Battery (קוד בדיקה: 6886)

עדכון אחרון 22.05.22

מבט כללי

מטרת הבדיקה

זיהוי נוגדנים לכדוריות דם אדומות בדם.

סקירה

בבדיקה זו מזהה בדם נוגדנים לכדוריות דם אדומות. הבדיקה נעשית בשגרה לנשים הרות שסוג הדם שלהן זוהה כ- Rh-) negative).

 

תאי הדם האדומים מכילים מבנים חלבוניים, הקרויים אנטיגנים, על מעטפת התא. קיימים שני סוגי אנטיגנים עיקריים, היוצרים ארבעה סוגי דם:

  • סוג דם A - מוגדר כאשר מעטפת כדוריות הדם האדומות מכילה מבנה חלבוני מסוג A.
  • סוג דם B - מוגדר כאשר מעטפת כדוריות הדם האדומות מכילה מבנה חלבוני מסוג B.
  • סוג דם AB - מוגדר כאשר מעטפת כדוריות הדם האדומות מכילה מבנה חלבוני מסוגA ו-B.
  • סוג דם O - מוגדר כאשר מעטפת כדוריות הדם האדומות אינה מכילה מבנים חלבוניים מסוג A או B.

מבנה חלבוני נוסף על מעטפת כדוריות הדם נקרא קבוצת Rh. אחד החלבונים החשובים בקבוצה זו הוא אנטיגן D. אם אנטיגן זה קיים בדם, סוג הדם מסומן בפלוס (+Rh). אם הוא חסר, סוג הדם מסומן במינוס (-Rh).

כך למשל, A+ מסמן סוג דם A עם אנטיגן rh חיובי.

חשיפת מערכת הדם לכדוריות דם אדומות זרות, המכילות אנטיגנים שונים מאלו של הנבדק, תגרום להתפתחות נוגדנים לאנטיגנים זרים אלו.

 

בסיבות להופעת נוגדנים כאלה ניתן למנות:

  • קבלת עירוי דם בעבר - חשיפה לכדוריות דם אדומות "זרות" עשויה לגרום להתפתחות נוגדנים. אם אדם קיבל בעבר מנת דם ייתכן שפיתח נוגדנים לאנטיגנים שהיו על פני כדוריות הדם האדומות של התורם. ככל שאדם קיבל יותר עירויי דם, כך גדל הסיכוי שנחשף ופיתח נוגדנים לאנטיגנים הזרים שעל פני כדוריות הדם האדומות.
  • היריון - כדוריות הדם האדומות של העובר עשויות להכיל אנטיגנים שקיבל מהאב ושאינם קיימים בדם האם. במהלך ההיריון כדוריות הדם האדומות של העובר עוברות לאם דרך השליה והאם עלולה לפתח נוגדנים להן. בבדיקה זו מנסים לאתר בדם האם נוגדנים לתאי הדם האדומים של העובר.
  • הבדיקה חשובה לצורך התאמת מנת דם למטופל שנזקק לתרומה. קיום הבדיקה הוא חיוני משום שאי-התאמה יכולה לגרום תגובה חדה לעירוי, כגון אנמיה קשה, חום, צמרמורת, תפרחת, סחרחורת, כאבי גב או דם בשתן.

סקר נוגדנים בלתי ישיר והריון

בדיקה בזמן ההריון נועדה לקבוע אם קיים סיכון לעובר. מקובל לבצע את הבדיקה לנשים בסמוך לכניסה להיריון או בתחילתו.

נשים הרות בעלות סוג דם שלילי, כלומר Rh-) negative), נדרשות לחזור ולבצע את הבדיקה מדי כמה שבועות במהלך ההיריון.

נשים בעלות סוג דם Rh positive אינן בסכנה לפתח נוגדנים לכדוריות הדם של העובר ולכן לא צריכות לבצע את הבדיקה.

אודות הבדיקה

בדיקה זו מתבצעת על ידי לקיחת דם מהווריד.

הנחיות לנבדק

  • הבדיקה היא בחינם.
  • הבדיקה מתבצעת במעבדות מכבי.
  • יש צורך בהפניית רופא.
  • יש להגיע למעבדה עם תעודה מזהה הכוללת תמונה.

הכנות לבדיקה

לא נדרשת הכנה מיוחדת.

תוצאות

המידע מתייחס להסבר כללי על אפשרויות התוצאות המתקבלות בבדיקה זו ואין לראות במידע זה כתוצאות הבדיקה של המטופל. יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו.

ערכים תקינים

Negative (שלילי) - אין נוגדנים לתאי דם אדומים בדם הנבדק.

ערכים שאינם תקינים

Positive (חיובי) - קיימים נוגדנים לתאי דם אדומים בדם הנבדק.

כאשר מתקבלת תשובה חיובית הבדיקה תועבר לביצוע פנל נוגדנים לכדוריות דם, שהיא בדיקה הנותנת פרוט של הנוגדנים שנמצאו.

הסבר לתוצאות

רק נשים בעלות סוג דם Rh negative נדרשות לבצע את הבדיקה. לפיכך, מוצגת כאן משמעות תוצאות הבדיקה עבור קבוצה זו בלבד.

ערך חיובי בבדיקה (Positive) מעיד כי בדמה של האֵם קיימים נוגדנים לכדוריות דם אדומות. מזיהוי זה לא ניתן לקבוע האם אלו נוגדנים לכדוריות הדם של העובר. לכן, הבדיקה תועבר לביצוע סקר לזיהוי הנוגדנים (פנל נוגדנים). מטרת הפנל היא לתת פרוט של הנוגדנים שנמצאו.

אם הנוגדנים שנמצאו הם אכן לכדוריות הדם של העובר, הנבדקת לא תצטרך לקבל זריקת anti D. זריקה זו נועדה למנוע התפתחות נוגדנים לכדוריות הדם של העובר. כאשר כבר הספיקו להתפתח נוגדנים, הזריקה כבר אינה יעילה.

במצב זה ייתכן צורך במעקב היריון-בסיכון ובניטור רמת הנוגדנים בדם האם מחשש לאנמיה בעובר, שנגרמת מהרס כדוריות הדם של העובר על ידי הנוגדנים בדם האם.

אם מדובר בנוגדנים שאינם לכדוריות הדם של העובר ניתן להזריק את ה-anti D.

ערך שלילי בבדיקה (Negative) מעיד כי לא נמצאו נוגדנים לכדוריות הדם של העובר ולפיכך מתן זריקת anti D יהיה יעיל ב-72 השעות הקרובות. מטרת ההזרקה של נוגדנים מסוג anti D היא להרוס כל תא דם אדום המגיע מהעובר למחזור הדם של האם. אם העובר הוא (Rh+), לאחר קבלת הזריקה האם לא תפתח נוגדנים לכדוריות הדם האדומות שלו.

מועד קבלת תוצאות הבדיקה

תוצאות הבדיקה יתקבלו יום עבודה אחד לאחר ביצוע הבדיקה.

ניתן לצפות בתוצאות הבדיקה באתר מכבי Online, באפליקציית מכבי, או בעמדות מכבילי.

צפייה בתוצאות בדיקות online