X שביר (בדם)

Fragile X (קוד בדיקה: 3896)

עדכון אחרון 11.05.22

מבט כללי

מטרת הבדיקה

בדיקה לזיהוי נשאי הגן לתסמונת X השביר.

סקירה

תסמונת X השביר היא מחלה תורשתית. התסמונת היא הגורם השכיח לפיגור שכלי אצל זכרים ומשפיעה על ילוד זכר אחד מכל אלף. התסמונת יכולה להתרחש לעיתים גם אצל נקבות. פרט לפיגור שכלי, אין לסובלים מהמחלה מומים או שינויים חיצוניים בולטים.

הבדיקה מומלצת לנבדקות מכל העדות.

הורשת הגן לצאצאים

הסיכון ללידת ילד חולה קיים רק כשהאם נשאית ולכן רק נשים נבדקות לנשאות של מחלה זו.

אחת מכל 110 נשים בישראל היא נשאית של הגן האחראי לתסמונת. לנשים אלו מומלץ לערוך בדיקת מי שפיר במהלך כל הריון, לזיהוי המחלה אצל העובר.

אודות הבדיקה

בדיקה זו מתבצעת על ידי לקיחת דם מהווריד.

הנחיות לבדיקה

    • הבדיקה היא בחינם
    • הבדיקה נערכת במעבדות מכבי
    • יש להזמין תור במכבי ללא הפסקה 3555*
    • במהלך הבדיקה יתבקש המטופל למלא שאלון
    • הבדיקה מבוצעת במסגרת הסל למטופלים בהתאם להמלצת השאלון.

תוצאות

המידע מתייחס להסבר כללי על אפשרויות התוצאות המתקבלות בבדיקה זו ואין לראות במידע זה כתוצאות הבדיקה של המטופל. יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו.

ערכים תקינים

שלילי (Negative) - הנבדקת אינה נשאית של הגן הפגום.

ערכים שאינם תקינים

חיובי (Positive) - הנבדקת נושאת את הגן הפגום וקיימת אפשרות שהגן יועבר לצאצאים.

הסבר לתוצאות

במקרה של תשובה חיובית יש להתייעץ עם מרפאה גנטית.

מועד קבלת תוצאות הבדיקה

תוצאות הבדיקה יתקבלו תוך 20 ימי עבודה מיום ביצוע הבדיקה.

ניתן לצפות בתוצאות הבדיקה באתר מכבי Online, באפליקציית מכבי, או בעמדות מכבילי.

צפייה בתוצאות בדיקות online