גמא-גלוטאמיל טראנספפטידאז (בדם)

(gama-Glutamyl Transpeptidase (GGT (קוד בדיקה: 2977)

עדכון אחרון 30.05.22

מבט כללי

מטרת הבדיקה

אבחון וניטור של מחלות הכבד ודרכי המרה.

סקירה

GGT הוא אנזים הנמצא בעיקר בכבד ובדרכי המרה. בריכוזים נמוכים יותר ניתן למצאו גם בכליה, בלבלב ובמוח. ברקמות אלו הוא מסייע בתהליך חילוף החומרים.

מדובר בבדיקה רגישה מאוד, מכיוון שעלייה ברמת האנזים בדם תתרחש גם בעקבות נזק קטן מאוד לרקמות בהן הוא נמצא. עם זאת, הבדיקה אינה מסוגלת לקבוע את מקור הפגיעה היות שהאנזים קיים ברקמות שונות בגוף.

הבדיקה אינה יעילה כאשר קיימת נוכחות גבוהה של אנזימי כבד אחרים בדם. עלייה ברמת ה- GGT בדם שאינה מלווה בעליית דומה של אנזימי כבד נוספים לא מעידה לרוב על מחלת כבד ואינה מצריכה טיפול. זאת, במידה שהנבדק אינו לוקה במחלת כבד ידועה ואינו נמצא בסיכון למחלה כזו.

מתי בכל זאת נדרשת בדיקת האנזים?

GGT מסייע להבדיל בין מחלות כבד למחלות עצם כאשר זוהתה רמה גבוהה של האנזים ALP בדם. רמת ה- ALP בדם יכולה לעלות כתוצאה מפגיעה בכבד ובדרכי מרה או כתוצאה מפגיעה בעצם. כאשר רמת ה-ALP גבוהה תבוצע בדיקת GGT באופן אוטומטי במעבדה.

כאשר ALP גבוה ו-GGT תקין ניתן להסיק שהבעיה הרפואית איננה בכבד. אם שני האנזימים מוגברים, ניתן להסיק כי הבעיה בכבד או בדרכי המרה.

תיתכן עלייה ברמת ה-GGT גם בתגובה לנטילת תרופות. מצב זה לא מעיד על נזק לכבד ואינו מהווה סיבה להפסקת השימוש בתרופה.

עלייה ברמת ה-GGT תופיע גם בדמם של 75 אחוזים בערך משותי האלכוהול הכרוניים. הימנעות משתיית אלכוהול תביא לירידת ערכי GGT ותמנע נזק נוסף לתאי הכבד.

אודות הבדיקה

בדיקה זו מתבצעת על ידי לקיחת דם מהוריד.

הנחיות לבדיקה

  • הבדיקה היא בחינם.
  • בהבדיקה מתבצעת במעבדות מכבי.
  • לא נדרשת הכנה מיוחדת.

תוצאות

המידע מתייחס להסבר כללי על אפשרויות התוצאות המתקבלות בבדיקה זו ואין לראות במידע זה כתוצאות הבדיקה של המטופל. יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו.

ערכים תקינים

נמצאים בטווח התקני.

ערכים שאינם תקינים

ערכים גבוהים מהרמה התקנית.

הסבר לתוצאות

ערך גבוה (שאינו תקין) ייתכן במצבים הבאים:

  • מחלות כבד דוגמת דלקת בכבד, שחמת, נזק מתרופות או שאת (גידול) בכבד.
  • מחלות דרכי המרה (חסימה, דלקת).
  • שתיית אלכוהול.
  • נטילת תרופות.
  • מחלות הלבלב.
  • עישון.
  • שתיית כמות קטנה של אלכוהול עד 24 שעות לפני מועד הבדיקה יכולה לגרום לעלייה זמנית ברמת GGT.

מועד קבלת תוצאות הבדיקה

תוצאות הבדיקה יתקבלו תוך יום עבודה אחד מיום ביצוע הבדיקה.

ניתן לצפות בתוצאות הבדיקה באתר מכבי Online, באפליקציית מכבי, או בעמדות מכבילי.

צפייה בתוצאות בדיקות online