אוסמולליות (בשתן)

(Osmolality (U (קוד בדיקה: 3935)

עדכון אחרון 17.05.22

מבט כללי

מטרת הבדיקה

  • הערכת מאזן המים והמלחים בגוף.
  • מדד ליכולת ריכוז הנוזלים בכליה.
  • אבחון הפרשה לא תואמת של הורמון נוגד ההשתנה (SIADH).
  • אבחון סוכרת תפלה (Diabetes Insipidus).

סקירה

בבדיקה זו נמדדת כמות החלקיקים המומסים בשתן, כלומר בדיקת ריכוז השתן.

משמעותה של אוסמולליות גבוהה היא שהשתן מרוכז מאוד ואילו אוסמולליות נמוכה פירושה שתן מדולל.

ההורמון נוגד ההשתנה Anti Diuretic Hormone), ADH) ממלא תפקיד חשוב במאזן הנוזלים בגוף. הפרשתו גורמת לספיגת נוזלים בכליה, כך שפחות נוזלים מופרשים בשתן.

תסמונת הפרשה לא תואמת של הורמון נוגד ההשתנה (Syndrome of inappropriate ADH secretion) מתאפיינת בהפרשה מוגברת ובלתי מותאמת של ההורמון, המגבירה את ספיגת הנוזלים בכליה וגורמת לכך שפחות מים יופרשו בשתן. במצב זה השתן מאוד מרוכז.

לעומת זאת, מחסור ב- ADH מאפיין מצב של סוכרת תפלה (Diabetes Insipidus), מחלה שבה פוחתת ספיגת הנוזלים בכליה. נוזלים אלו מופרשים בשתן ומדללים אותו.

הבדיקה לא משמשת לאיבחון מצב או מחלה מסוימת, אך יכולה לתמוך בקיומם.

אודות הבדיקה

הבדיקה מתבצעת על דגימת שתן שנותן הנבדק.

הכנות לבדיקה

לא נדרשת הכנה מיוחדת.

הנחיות ומידע

  • הבדיקה היא בחינם.
  • הבדיקה נערכת במעבדות מכבי.
  • לביצוע הבדיקה נדרשת הפניית רופא.
  • יש להגיע למעבדה עם ההפניה.
  • יש לאסוף את הדגימה רק במיכל הנקי שניתן במעבדה.
  • יש לנקות היטב את אזור מתן השתן לפני נטילת הדגימה.
  • יש להקפיד להטיל את תחילת הזרם לאסלה ולאחר מכן להטיל את המשך הזרם למיכל האיסוף.
  • יש להעביר את הדגימה למעבדה ביום נטילתה.

תוצאות

המידע מתייחס להסבר כללי על אפשרויות התוצאות המתקבלות בבדיקה זו ואין לראות במידע זה כתוצאות הבדיקה של המטופל. יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו.

ערכים תקינים

נמצאים בטווח התקני.

ערכים שאינם תקינים

ערכים גבוהים או נמוכים מהרמה התקנית.

הסבר לתוצאות

ערך גבוה (שאינו תקין) ייתכן במצבים הבאים:

  • תסמונת הפרשה לא תואמת של הורמון נוגד ההשתנה (SIADH).
  • התייבשות ומצבים נוספים של ירידה בזרימת הדם לכליה, כגון אי-ספיקת לב, שחמת הכבד והלם תת נפחי.
  • הפרשת סוכר בשתן, כפי שקורה בסוכרת שאינה מאוזנת.
  • אי ספיקה של בלוטת יתרת הכליה (אדרנל).

ערך נמוך (שאינו תקין) ייתכן במצבים הבאים:

  • סוכרת תפלה (Diabetes Insipidus).
  • שתיית נוזלים מרובה.
  • אי ספיקת כליות חדה ומחלות כליה נוספות.

מועד קבלת תוצאות הבדיקה

תוצאות הבדיקה יתקבלו תוך 5 ימי עבודה מיום ביצוע הבדיקה.
ניתן לצפות בתוצאות הבדיקה באתר מכבי Online, באפליקציית מכבי, או בעמדות מכבילי.

לחצו לצפייה בתוצאות בדיקות Online