עגבת (אבחון) - נוגדנים (בדם)

(RPR (qualitative (קוד בדיקה: 6592)

עדכון אחרון 05.07.22

מטרת הבדיקה

    • אבחון זיהום חד בעגבת
    • ניטור יעילות הטיפול בעגבת

סקירה

בבדיקה זו נבדקת נוכחות נוגדנים המכוונים נגד גורמים שונים, ביניהם החיידק הגורם למחלת העגבת (Treponema pallidum).

נוגדנים אלו מכוונים נגד אנטיגן הקיים הן על פני החיידק והן על פני מעטפות התאים בגוף. לכן תוצאה חיובית בבדיקה, המעידה על קיום הנוגדן בגוף, יכולה להצביע על מגוון מצבים שאינם עגבת.

זיהוי הנוגדנים משמש כסימן אפשרי להדבקה בעגבת. הנוגדנים מופיעים בדם כשבועיים מרגע ההדבקה במחלה ונעלמים עם טיפול מוצלח. הבדיקה מבוצעת כבדיקת סקר כאשר יש חשד למחלה חדה וכן לצורך ניטור יעילות הטיפול במחלה.

עגבת היא מחלה המועברת באמצעות מגע מיני. למחלה ארבעה שלבים. שלב ראשוני (מחלה חדה), שלב שניוני, שלב רדום ושלב שלישוני.

השלב הראשוני מופיע 3-6 שבועות מרגע ההדבקה ותסמינו העיקרי הוא כיב המופיע באזור הנגוע, בדרך כלל אזור איבר המין. שלב זה חולף כעבור 4-6 שבועות. תסמיני השלב השניוני כוללים פריחה וכאב גרון. שלב זה נמשך כשלושה חודשים. אחריו מגיע השלב הרדום, שיכול להימשך שנים. בתקופה זו המחלה אינה מתבטאת על ידי סימפטומים כלשהם.

המחלה ניתנת לטיפול באמצעות אנטיביוטיקה, אולם הזנחה ואי טיפול עלולים לגרום להתפרצות השלב השלישוני. זהו השלב המסוכן ביותר מכיוון שהוא עלול להזיק למערכות החיוניות של הגוף.

במידה שמתקבלת תוצאה חיובית בבדיקת RPR, תבוצע בדיקה ייחודית לזיהוי החיידק שגורם למחלה על מנת לקבל אבחנה מדוייקת.

אודות הבדיקה

בדיקה זו מתבצעת על ידי לקיחת דם מהווריד.

הנחיות לנבדק

הכנות לבדיקה

לא נדרשת הכנה מיוחדת.

תוצאות

המידע מתייחס להסבר כללי על אפשרויות התוצאות המתקבלות בבדיקה זו ואין לראות במידע זה כתוצאות הבדיקה של המטופל. יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו.

ערכים תקינים

שלילי (Negative) - אין עדות לקיום נוגדנים מסוג זה בדם הנבדק.

ערכים שאינם תקינים

חיובי (Positive) - זוהו נוגדנים מסוג RPR בדם הנבדק.

הסבר לתוצאות

ערך חיובי (שאינו תקין) ייתכן במצבים הבאים:

נוגדנים מסוג RPR מזוהים במגוון מצבים מלבד זיהום בעגבת. דגימה שהניבה תוצאה חיובית תישלח למעבדה של משרד הבריאות באבו כביר, על מנת לאבחן באופן ודאי הדבקה בעגבת. במעבדה ייערכו בדיקות ייחודיות לזיהוי המחלה.