תירוגלובולין - נוגדנים (בדם)

Thyroglobulin Ab (קוד בדיקה: 6800)

עדכון אחרון 04.07.22

מבט כללי

מטרת הבדיקה

  • סיוע באבחון מחלות של בלוטת המגן (התריס).
  • מעקב לאחר טיפול בשאת (גידול) של בלוטת המגן (התריס).

סקירה

בדיקה זו מאתרת נוגדנים לתירוגלובולין בדם הנבדק.

החלבון תירוגלובולין משמש כאבן בניין להורמונים שמייצרת בלוטת התריס. תירוגלובולין מאוחסן בתאי הבלוטה ומיוצר רק בבלוטה זו.

נוגדנים לתירוגלובולין מהווים סמן לדלקת ולהרס של הבלוטה.

הופעת נוגדנים מסוג זה קשורה למחלות שונות של בלוטת התריס, אשר השכיחה מביניהן היא מחלת האשימוטו (Hashimoto thyroiditis). מאפייני מחלה זו הם דלקת כרונית והרס של בלוטת המגן, אשר גורמים לתת-פעילות של הבלוטה.

עבור מטופלים מסוימים משמשת הבדיקה גם לצורך מעקב אחר שאת (גידול) בבלוטת התריס.

אודות הבדיקה

בדיקה זו מתבצעת על ידי לקיחת דם מהווריד.

הנחיות לנבדק

לא נדרשת הכנה מיוחדת.

תוצאות

המידע מתייחס להסבר כללי על אפשרויות התוצאות המתקבלות בבדיקה זו ואין לראות במידע זה כתוצאות הבדיקה של המטופל. יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו.

ערכים תקינים

נמצאים בטווח התקני.

ערכים שאינם תקינים

ערכים גבוהים מהרמה התקנית.

הסבר לתוצאות

ערך חיובי (שאינו תקין) ייתכן במצבים הבאים: