הורמון מגרה תירואיד - TSH (בדם)

TSH (קוד בדיקה: 4443)

עדכון אחרון 06.06.22

מבט כללי

בדיקת TSH היא בדיקת דם להורמון מגרה בלוטות התריס (תירואיד). קראו כאן על הורמוני בלוטת התריס ועל תפקידם בגוף ועל בדיקת הדם לאבחון הפרעות בתפקוד בלוטות התריס.

מטרת הבדיקה

  • סיוע באבחון הפרעות בתפקוד בלוטת המגן (התריס).
  • ניטור יעילותו של טיפול חלופי בהורמוני הבלוטה (טיפול באלטרוקסין).

מהו TSH ומה תפקידם של הורמוני בלוטת התריס?

Thyroid stimulating hormone) TSH) הוא הורמון המיוצר בבלוטת יתרת המוח (היפופיזה). תפקידו של TSH הוא לגרות את בלוטת התריס לייצר ולהפריש הורמונים.

הורמוני בלוטת התריס הם T4 (תירוקסין) ו-T3 (טרי-יודותירונין). הורמוני הבלוטה שולטים על קצב ניצול האנרגיה בגוף.

בגופו של אדם בריא, יופרש TSH ביחס הפוך לרמות T4 ו-T3.

כאשר הרמה של הורמוני בלוטת התריס (T3, T4) יורדת מעט, תגבר הפרשתו של TSH על מנת להגביר את קצב ייצור ההורמונים בבלוטה. כאשר רמת הורמוני בלוטת התריס עולה מעט, תדוכא הפרשת TSH ורמתו בדם תרד. מנגנון זה מבטיח רמה תקינה וקבועה יחסית של הורמוני בלוטת התריס בדם.

כאשר קיימת הפרעה בתפקוד הבלוטה, מנגנון פעולה זה יוצא מאיזון.

פעילות יתר או תת-פעילות של בלוטות התריס

במצב של יתר פעילות בלוטת התריס (Hyperthyroidism) תהיה רמת הורמוני בלוטת התריס גבוהה ורמת TSH נמוכה מהערך התקין. במצב של תת-פעילות של בלוטת התריס תהיה רמת הורמוני הבלוטה נמוכה ורמת TSH גבוהה מהערך התקין.

רמתו של TSH בדם מהווה מדד רגיש לתפקוד בלוטת התריס. לפיכך בדיקת TSH מבוצעת כאשר קיים חשד לאבחון הפרעות בתפקוד הבלוטה.

הבדיקה אינה משמשת בדיקת סקר לכלל האוכלוסייה.

תיתכן הפרעה בתפקוד בלוטת התריס שאינה כתוצאה ממחלה בבלוטה עצמה, אלא בבלוטת ביותרת המוח (היפופיזה). במצב זה, תיתכן הפרשה מוגברת ובלתי מבוקרת של TSH כך שגם רמתם של הורמוני הבלוטה תהיה גבוהה. כמו כן תיתכן תת-פעילות של בלוטת יותרת המוח שתגרום להפרשה נמוכה מדי של TSH ובעקבות כך לתת-פעילות בלוטת התריס.

לפיכך, על מנת לקבל תמונת מצב מלאה, יש לדעת מהי רמתם של הורמוני התריס בדם בנוסף למדידת רמת ה-TSH.

אודות הבדיקה

בדיקה זו מתבצעת על ידי לקיחת דם מהווריד.

  • הבדיקה היא בחינם.
  • הבדיקה מתבצעת במעבדות מכבי.
  • לביצוע הבדיקה נדרשת הפניית רופא.
  • יש להגיע למעבדה עם ההפניה.
  • לא נדרשת הכנה מיוחדת.

הנחיות לנבדק

  • הבדיקה היא בחינם.
  • הבדיקה מתבצעת במעבדות מכבי.
  • לביצוע הבדיקה נדרשת הפניית רופא.
  • יש להגיע למעבדה עם ההפניה.
  • לא נדרשת הכנה מיוחדת.

תוצאות

המידע מתייחס להסבר כללי על אפשרויות התוצאות המתקבלות בבדיקה זו ואין לראות במידע זה כתוצאות הבדיקה של המטופל/ יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו.

ערכים תקינים

נמצאים בטווח התקני.

ערכים שאינם תקינים

ערכים גבוהים או נמוכים מהרמה התקנית.

הסבר לתוצאות

רמת TSH שאינה תקינה מצריכה המשך בירור. כדי לפרש את תוצאות בדיקת TSH יש צורך בבדיקת T4.

פירוש התוצאות בשילוב עם תוצאות בדיקות T3, T4

רמת TSH נמוכה ורמה גבוהה של הורמוני בלוטת התריס מעידות על יתר פעילות בלוטת התריס. כלומר, ייצור מוגבר של הורמונים על ידי הבלוטה הגורם לרמה נמוכה של TSH.

רמת TSH נמוכה ורמת ההורמונים T3 ו-T4 תקינה יכולות להעיד יתר פעילות קלה מאוד של הבלוטה.

רמת TSH גבוהה ורמה נמוכה של הורמוני בלוטת התריס מעידה על תת-פעילות של בלוטת התריס. הבלוטה אינה מייצרת T3 ו-T4 בכמות מספיקה וכפיצוי לכך עולה רמת TSH.

רמת TSH גבוהה ורמת הורמונים תקינה יכולות להוות סימן לתת-פעילות קלה מאוד של הבלוטה.

רמה גבוהה הן של TSH והן של הורמוני התריס מרמזת לאפשרות של הפרשת יתר של TSH בבלוטת יתרת המוח (היפופיזה).

רמת TSH נמוכה יחד עם רמת הורמונים יכולה להצביע על תת-פעילות של בלוטת יתרת המוח, הסובלת מליקוי בהפרשת TSH.

 

ערך גבוה (שאינו תקין) ייתכן במצבים הבאים:

  • תת-פעילות של בלוטת התריס (היפותירואידיזם).
  • כריתה כירורגית של בלוטת התריס או טיפול ביוד רדיואקטיבי להרס של הבלוטה.
  • חוסר התפתחות מולדת של בלוטת התריס.
  • דלקת של בלוטת התריס.
  • יתר פעילות בלוטת יתרת המוח.
  • גידול מפריש TSH.

ערך נמוך (שאינו תקין) ייתכן במצבים הבאים:

  • יתר פעילות בלוטת התריס (היפרתירואידיזם).
  • מינון יתר של אלטרוקסין (טיפול חלופי בהורמוני הבלוטה).

מועד קבלת תוצאות הבדיקה

תוצאות הבדיקה יתקבלו תוך 4 ימי עבודה מיום ביצוע הבדיקה.

ניתן לצפות בתוצאות הבדיקה באתר מכבי Online, באפליקציית מכבי, או בעמדות מכבילי.

צפייה בתוצאות בדיקות online