17 ספטמבר 2019 י"ז אלול תשע"ט
עדכון אחרון:  01.04.2019 

חבילת הריון ולידה - עיקרי הזכאות

חברות 'מכבי שלי' בהריון ולאחר הלידה, זכאיות למסגרת הטבות המכונה צ'ק כיסוי. בצ'ק כיסוי ניתן להשתמש כדי לקבל החזרים על מגוון טיפולים, בדיקות ושירותים רפואיים.
עדכון אחרון:  01.04.2019 

זכויות חברות מכבי שלי

הזכאות 

במהלך ההריון ועד 6 חודשים לאחר הלידה יכולות חברות 'מכבי שלי' לנצל את מסגרת ההטבות הכלולה בחבילת הריון ולידה. משמעותה של מסגרת ההטבות זו היא קבלת החזר על מגוון שירותים פרטיים, טיפולים ובדיקות.
זכאות "חבילת הריון ולידה" כפופה לכללי זכאות "צ'ק כיסוי". על כל שירות המופיע ברשימה ניתן לקבל החזר בגובה 75%, עד תקרה של 2,000 ₪ לכל הריון ועד 4 הריונות.
בהריון רב עוברי - יינתן החזר בגובה 75%, עד תקרה של 4,000 ש״ח להריון ועד לתקרה כוללת של 8,000 ₪ עבור כל ההריונות יחד.
זכאות זו אינה מתחדשת. לדוגמה: חברה שתבחר לממש את ההטבה לטיפול שעלותו 1,000 ₪, תקבל החזר של 750 ₪. סכום ההנחה שנוצל (750 ₪), יופחת מצ'ק הכיסוי שערכו  2,000 ₪ ועל כן ייוותרו בצ'ק כיסוי 1,250 ₪.
הזכאות היא לחברות מכבי שלי לכל תקופת החברות, גם אם החברות ב״מכבי שלי״ אינה רציפה.
תקופת המתנה - 6 חודשים. למידע נוסף >
מצטרפים חדשים למכבי? שומרים על הוותק ויכולים ליהנות מזכויות והטבות ללא תקופת המתנה. לפרטים והצטרפות >

אילו שירותים כלולים בחבילת הריון ולידה?

החזרים במהלך ההריון - עבור בדיקות ושירותים

להלן דוגמאות לשירותים שבעבורם ניתן לקבל החזר במסגרת חבילת הריון ולידה.
ניתן לממש את הזכאות עבור שירותים ורכישות שבוצעו במהלך ההריון בלבד.

בדיקות הריון והליכים רפואיים

התייעצות עם רופאים מומחים במהלך ההריון

במסגרת חבילת הריון ולידה ניתן לקבל החזר עבור מספר סוגי ייעוצים, עד תקרה של 700 ש"ח לייעוץ.

החזרים הנוגעים ללידה ועד 6 חודשים לאחריה - שירותים תומכי לידה

ניתן לממש את הזכאות עבור שירותים הנוגעים ללידה שנרכשו ב-6 החודשים שאחריה, על פי הרשימה מטה בלבד.

שירותים תומכי לידה

 • 3 ימי הבראה לאחר לידה – עד 400 ש"ח ללילה.  למימוש עד חודשיים מהלידה, כבר מהלידה הראשונה. ימי ההבראה לא צריכים להיות רצופים.
 • לידה עם תומכת לידה (דולה) - עד תקרה של 1,500 ש"ח, בעת הלידה בלבד. לא יינתן החזר על שירותי רופא או אחות כדולה או כמיילד/ת.
 • שימור דם טבורי במאגר פרטי, ללא הגבלה על תקופת השימור - במקרה שהחברה אינה זכאית לשימור דם טבורי בבית חולים ציבורי במסגרת סל הבריאות, או במקרה שהחברה מעדיפה שימור דם טבורי בבית חולים פרטי ולא ציבורי.
   

ייעוץ אישי לאחר לידה

ניתן להשתמש בצ'ק הכיסוי עבור הייעוצים הבאים - עד תקרה של 400 ש"ח לייעוץ:
 • ייעוץ שינה לתינוק
 • ביקור אחות פרטית בבית היולדת
 • ייעוץ אישי לפעילות גופנית בבית היולדת
 • ייעוץ תזונה אישי ליולדת שניתן על ידי דיאטנית

אביזרי הריון ולידה

החל מ-1.4.19 חברות מכבי בהריון בגילאי 16 עד 55 יכולות לרכוש אביזרי הריון ולידה בבתי המרקחת של מכבי פארם. לפירוט זכאות אביזרי הריון ולידה > 

מה עליך לעשות? 

 • לקבלת החזר יש להגיש קבלה וחשבונית מס מקוריות בעמדת אל תור במרכז הרפואי (הסניף) או לשלוח אותם בדואר רשום למרכז הרפואי. לאיתור מרכז רפואי >
  • על חשבונית המס או הקבלה לכלול את שם הלקוחה בצורה ברורה ומפורשת. לא יתקבלו חשבוניות ללא שם.
  • בכל בקשת החזר יש לציין במפורש את חודש ושנת הכניסה להריון.
 • לקבלת החזר על התייעצות עם רופא פרטי יש להגיש מכתב סיכום ייעוץ, בנוסף לקבלה וחשבונית מקורית.
 • לקבלת החזר על ייעוץ שינה יש להגיש גם מכתב סיכום ייעוץ החל מתאריך 01.09.19
 • לקבלת החזר על שימור דם טבורי - יש להגיש קבלה וחשבונית מס עם תאריך הלידה. יש לשים לב לכך שתאריך הקבלה וחשבונית המס תואם לתאריך הלידה. לפרטי זכאות שימור ואיסוף דם טבורי
 • לקבלת החזר על שרותי דולה יש להגיש קבלה וחשובנית עם תאריך הלידה ותעודת סיום קורס דולות של הדולה.
 • לקבלת החזר עבור ביקור אחות בבית היולדת יש להגיש בנוסף לקבלה וחשבונית מס מקוריות - תעודת הסמכה של אחות החל מתאריך 01.09.19
 • לקבלת החזר על ייעוץ תזונתי אצל דיאטנית יש להגיש קבלה וחשבונית עם מספר רישיון של הדיאטנית.
 • לקבלת החזר על הוצאות פונדקאית, יש להעביר הצהרה חתומה של האם המיועדת כי היא מבינה שמתן הזכאות לפונדקאית יגרע מזכויותיה, גם העתידיות, לניצול זכאות חבילת הריון ולידה. את ההצהרה יש להעביר עם צילום ת.ז. של האם המיועדת ושל הפונדקאית למשרד המרכז הרפואי (סניף) בצירוף החשבוניות.
 • לבעלי ביטוח פרטי: ניתן לקבל החזר ממכבי בנוסף להחזר מהביטוח הפרטי, וזאת אך ורק עבור ייעוץ שהתבצע במסלול החזר. לאחר קבלת החזר מהביטוח הפרטי יש להעביר למשרד המרכז הרפואי מכתב סיכום רפואי, וקבלה וחשבונית מס מקוריות חתומות על ידי חברת הביטוח, בציון סכום ההחזר. לאחר קבלת המסמכים יינתן החזר ממכבי בגובה 75% מעלות הייעוץ עד תקרה של 700 ש"ח, בתנאי שיש יתרה שלא נוצלה בחבילת הריון ולידה וששני ההחזרים יחד לא עולים על עלות הביקור בפועל. 
    

תנאים והבהרות 

 • לא יינתן החזר על בדיקות או שירותים שעבורם שולמה השתתפות עצמית.
 • לקבלת החזר על ייעוץ יש לשלם מחיר מלא (ולא השתתפות עצמית), גם אם במדריך השירותים מצוינת עבור התייעצות עם רופא זה עלות השתתפות עצמית.
 • הזכאות הינה עבור החברה המבוטחת בלבד. לא ניתן לממשה עבור בן או בת זוג או עבור התינוק.
 • ניתן לממש את הזכאות עבור שירותים, טיפולים ובדיקות שנרכשו או בוצעו לאורך כל תקופת ההריון ובמשך 6 חודשים בלבד אחרי הלידה, למעט להבראה לאחר לידה אותה ניתן לממש עד חודשיים לאחר הלידה.
 • לא יינתן החזר בגין קורס הכנה ללידה. לזכאות קורס הכנה ללידה >
 • במצב פונדקאות, ניתן לממש את הזכאות בעבור הוצאות הפונדקאית ההרה, על חשבון חבילת ההריון של האם המיועדת ובהתאם לתנאי הזכאות של האם המיועדת. לא ייתנו החזרים עבור בדיקות של פונדקאית שבוצעו בחו"ל.
הזכאות לצ'ק כיסוי מקנה החזרים כדלהלן:
 • החזר עבור שירותים שנכללים בחבילת הריון ולידה, יינתן בתנאי ששירותים אלה לא ניתנים במסגרת זכאויות אחרות של 'מכבי שלי', 'מכבי זהב' או 'מכבי כסף'.
 • במסגרת חבילת הריון ולידה ניתן לקבל החזר נוסף עבור שירותים שניתן עבורם החזר במסגרת 'מכבי זהב'. ההחזר הנוסף יהיה בגובה % 75 מהסכום שנותר לאחר ניכוי ההחזר מ'מכבי זהב' ועד לתקרת צ'ק הכיסוי, ובלבד ששני ההחזרים יחד לא עולים על עלות השירותים ששולמה בפועל.


 

 תוכניות הביטוח השוואה בין תכניות הביטוח
הסל הבסיסי הזכאות אינה כלולה במסגרת הסל הבסיסי
 
מכבי כסף הזכאות אינה כלולה במכבי כסף
 
מכבי זהב הזכאות אינה כלולה במכבי זהב
 
מכבי שלי החזרי הוצאות עד תקרה של 2,000 ₪ להריון עבור שירותים פרטיים, טיפולים ובדיקות הקשורים להריון ולידה.
 כל האמור לעיל כפוף לתקנון שירותי הבריאות במכבי שלי. לקריאת התקנון >
לא מצאתם פתרון? פנו אלינו