10 דצמבר 2018 ב' טבת תשע"ט

ביטוח נסיעות לחו"ל
מכבי מדיכלל עולמי מבית כלל חברה לביטוח בע"מ

פוליסת ביטוח נסיעות לחו"ל הכוללת מוקד סיוע רפואי 24/7

ניתן לרכוש את הפוליסה מ-45 יום לפני הנסיעה במוקד "מכבי מדיכלל עולמי" בטלפון 2627*

לרכישת פוליסה במכבי Online

עד $1,500,000

כיסוי הוצאות רפואיות ואשפוז בחו"ל כולל הטסה רפואית. קראו עוד >
רופא אונליין 24/7 

רופא בוידאו צ'ט

ייעוץ והכוונה רפואית בעברית 24/7 מכל מקום בעולם. קראו עוד >
 

כיסויים והרחבות

מטען אישי, ספורט אתגרי ועוד תמורת תשלום פרמיה נוספת. קראו עוד >
 הטבות לחיילים משוחררים

 
הטבות לחיילים משוחררים

 עד 3 חודשי ביטוח חינם לחו"ל לחיילים משוחררים  (עד גיל 24, עד 18 חודשים מהשחרור). קראו עוד >
 

ביטול נסיעה

כיסוי עד לסכום $7,000 במקרה של ביטול הכרחי. קראו עוד >
 

שירות רפואי בארה"ב

פריסה רחבה של רופאים מומחים ומרכזים רפואיים מובילים העומדים לרשותך. קראו עוד >

מדיכלל עולמי - ביטוח הנסיעות לחברי מכבי

ביטוח הנסיעות 'מדיכלל עולמי' דואג לבריאותכם ולמטענכם במחיר משתלם. 
בנוסף לכיסוי הוצאות רפואיות בחו"ל, מבוטחי 'מדיכלל עולמי' נהנים ממגוון הרחבות וכיסויים בתוספת תשלום ויכולים להרכיב ביטוח בהתאם לצרכיהם האישיים ולסוג הנסיעה.

פירוט הפוליסה הבסיסית

כיסוי הוצאות רפואיות ואשפוז בחו"ל – עד 1,500,000 $

גבול אחריות זה כולל תשלום עבור בדיקות ותרופות, ביקור רופא, הוצאות אשפוז בבית חולים, פינוי אווירי או ימי, הטסה רפואית לארץ, הטסת מלווה למקום האשפוז של המבוטח, שינוי מועד הטיסה עקב מצב רפואי, הוצאות בגין מצב רפואי קודם עד 250,000 $, הוצאות הקשורות להריון עד השבוע ה-12 שהתגלה בחו"ל ועוד.

מה כוללת הפוליסה?

הוצאות בחו"ל בגין מצב רפואי קודם - עד 250,000 $

המבוטח יהיה זכאי לכיסוי בגין הוצאות אשפוז והוצאות רפואיות בחו"ל בכל הנוגע להחמרה בלתי צפויה בחו"ל של מחלה קיימת בגינה היה מצוי אך ורק בטיפול תרופתי ו/או מעקב רפואי שוטף בעת צאתו לחו"ל או במשך 6 חודשים שקדמו לצאתו לחו"ל ובלבד שבמהלך אותם 6 חודשים היה מצבו הרפואי יציב ולא חלה החמרה באותה מחלה.

רופא אונליין 24/7 - מכל מקום בעולם

מהיום מבוטחי מכבי 'מדיכלל עולמי' נהנים מייעוץ והכוונה רפואית בעברית ללא הגבלה, מכל מקום ובכל שעה, באמצעות וידאו צ'ט. השירות כולל :

 • מענה תוך שעה ממועד הפניה למוקד
 • המלצה לטיפול על ידי רופא כללי ורופא ילדים
 • המלצה למרשם לתרופות
 • הפניה לחדר מיון בבית חולים במידת הצורך
 • הכוונה למוסדות רפואיים
 • סיכום שיחה בסיום השיחה עם הרופא


לקבלת השירות יש להתקשר באמצעות הטלפון החכם או המחשב למוקד 972-3-7332323+

פינוי והטסה רפואית
 • פינוי אווירי ו/או ימי ממקום האירוע לבית-חולים קרוב או המתאים למצבו הרפואי – עד לגבול האחריות
 • הטסה רפואית לישראל, הטסה באמבולנס אווירי – עד לגבול האחריות.
הארכת הנסיעה בגין מצב רפואי
 • שהייה נוספת בחו"ל, הנגזרת מהמצב הרפואי של המבוטח, לאחר תום תקופת הביטוח - עד 100$ ליום
 • שינוי מועד הטיסה המקורי של המבוטח – עד 1,500$
הוצאות מלווה בגין מצב רפואי
 • הטסת מלווה למקום אשפוזו של המבוטח בחו"ל  (הוצאות טיסה) – עד 2,000$
 • הוצאות נסיעות ולינה של מלווה שהוטס לחו"ל – עד 100$ ליום
 • הוצאות בגין שינוי מועד הטיסה של המלווה השוהה עם המבוטח בחו"ל – עד 1,500$
הריון עד שבוע 12

הוצאות רפואיות הקשורות או נובעות מהריון עד השבוע ה-12 שהתגלה למבוטחת לראשונה בחו"ל – עד לגבול האחריות.

פטירה בחו"ל

העברת גופה לישראל או קבורה בחו"ל – עד לגבול האחריות.

שירות רפואי לנוסעים לארה"ב (United Health Care)

מבוטחי מכבי 'מדיכלל עולמי' הטסים לארצות הברית נהנים מגישה לרשת ספקי הבריאות של חברת United Health Care, אחת מחברות הביטוח הגדולות והמובילות בארצות הברית. הרשת מונה מאות אלפי ספקים רפואיים מהדרגה הראשונה בפרישה ברחבי ארצות הברית.

את הטיפול הרפואי ניתן לקבל בהצגת כרטיס מבוטח ייעודי, ללא הוצאת תשלום (Cash-Less Service), למעט השתתפות עצמית בסך 50$ שלא בעת אשפוז.

שירות זה אינו מבטל את אופן ההתנהלות במקרה של צורך בשירותים רפואיים על פי תנאי הפוליסה, אלא ניתן כשירות נוסף. לעזרה וליווי בתהליך ניתן לפנות למוקד הסיוע הרפואי מדאסיס, 24 שעות ביממה:  972-3-7732323+

איתור ספקי שירות בארצות הברית

ניתן לאתר ולבחור ספק רפואי מן הרשימה באתר United Health Care >

לרכישת פוליסה במכבי Online


הרחבות וכיסויים בתוספת תשלום

מעבר לפוליסה הבסיסית, ניתן לקבל כיסויים נוספים בתוספת תשלום: הוצאות איתור וחילוץ, כיסוי צד שלישי במקרה של תאונות אישיות, פיצוי במקרים של ביטול נסיעה, קיצור נסיעה, אובדן מטען אישי, אובדן מכשירים אלקטרוניים, כיסוי ספורט אתגרי וספורט חורף והרחבת הכיסוי להוצאות רפואיות בגין הריון.
כבודה
מטען (כבודה)
כיסוי בגין אובדן או גניבה של המטען האישי של המבוטח, אשר נלקח עמו לחו"ל או נמסר מראש למוביל או נרכש במהלך הנסיעה – עד לתקרה של 2,000$
מכשיר אלקטרוני
מכשיר אלקטרוני (סלולר ומחשב נייד)
כיסוי בגין אובדן או גניבה של מוצר אלקטרוני של המבוטח, אשר נלקח עימו לחו"ל או נמסר מראש למוביל או נרכש במהלך הנסיעה – עד לתקרה של 2,000$
הריון
הריון עד שבוע 30
כיסוי הוצאות רפואיות בחו"ל בגין הריון עד שבוע 30 (כולל), כולל אשפוז בגין הריון, הוצאות רפואיות שלא במהלך אשפוז, לידה מוקדמת, טיפול או אשפוז של פג והטסה רפואית – עד לתקרה של 200,000 $
ביטול נסיעה
ביטול נסיעה
החזר פיקדונות ששולמו על ידי המבוטח ואשר לא ניתן לקבלם חזרה עקב ביטול הכרחי של הנסיעה מהסיבות המפורטות בפוליסה, בתנאי שהביטול התרחש לאחר רכישת הפוליסה ובתנאי שהמבוטח ביטל את הנסיעה באופן מיידי מתוקף הנסיבות – עד לתקרה של 7,000 $
קיצור נסיעה
קיצור נסיעה
החזר הוצאות שנגרמו למבוטח עקב הקדמת מועד חזרתו לישראל באופן הכרחי ושלא ניתן למנוע אותו, מאחת מהסיבות המפורטות בפוליסה – עד לתקרה של 8,000 $
 ספורט אתגרי
ספורט אתגרי
כיסוי בגין הוצאות רפואיות כתוצאה מפעילות ספורטיבית המוגדרת כ"ספורט אתגרי" כפי שמפורט בפוליסה ובאתר
www.clalbit.co.il – עד לתקרה של 1,500,000 $
ספורט חורף
ספורט חורף
כיסוי בגין פעילות ספורטיבית הכוללת גלישה בשלג בכל דרך שהיא, לרבות סקי, סנובורד, קרוס קאנטרי, מזחלות שלג ואופנוע שלג וכן כל ספורט חורף אחר כמפורט ברשימה שבאתר
www.clalbit.co.il – עד לתקרה של 1,500,000 $
תאונות אישיות
תאונות אישיות
פיצוי בגין מוות או נכות צמיתה מלאה כתוצאה מתאונה בחו"ל (עד גיל 75 בלבד) עד לתקרה של 27,000 $
 
הפוליסה המפורטת לעיל מחליפה את הפוליסה ששווקה בעבר לחברי מכבי באמצעות חברת כלל.
הנוסח המלא של הפוליסה הוא המחייב, אנא עיינו בפוליסה עם קבלתה.
 

לשוהים בחו"ל

 • מוקד סיוע רפואי מדאסיס - למקרי חרום רפואיים 24 שעות ביממה: 972-3-7732323+
 • להגשת תביעה לאחר חזרתכם לארץ יש לפנות ל: כלל חברה לביטוח בע"מ - מחלקת תביעות נסיעות לחו"ל, בטלפון 03-9420424
 • אפשר להגיש תביעה מקוונת באתר www.clalbit.co.il