בילירובין כללי (בדם)

Bilirubin Total (קוד בדיקה: 2250)

עדכון אחרון 26.05.22

מבט כללי

מטרת הבדיקה

  • סיוע באבחון מחלות הכבד ודרכי המרה.
  • אבחון חוסר דם הנגרם מפירוק כדוריות דם אדומות.
  • ניטור צהבת פיזיולוגית של הילוד.

סקירה

בילירובין הוא חומר הנמצא בכדוריות הדם האדומות ונוצר מפירוק של חלבון ההמוגלובין. במצב בריאותי תקין, כדוריות הדם האדומות מתפרקות לאחר זמן מה בטחול. ההמוגלובין שבתוך הכדורית משתחרר ומתפרק לשתי תת-יחידות: heme וגלובין. פירוק תת-היחידה heme מביא ליצירת בילירובין בלתי ישיר וזה נהפך לבילירובין ישיר באמצעות אנזים מיוחד שנמצא בכבד בתהליך שנקרא "הצמדה".

בילירובין הוא פסולת שנועדה לסילוק מן הגוף. תהליך ההצמדה בכבד מסייע בפינוי בילירובין מהגוף. הבילירובין הישיר נהפך במעי על ידי חיידקים לאורובילינוגן, שמקנה לצואה את צבעה הכהה.

רמת הבילירובין הכללי בדם היא הסכום של רמת הבילירובין הישיר והבלתי ישיר. כאשר רמת הבילירובין הכללי גבוהה מהנורמה, נבדקת רמתו של כל מרכיב בנפרד. סוג הבילירובין שרמתו גבוהה מסייע באבחון הגורם לצהבת.

בילירובין וצהבת

צהבת היא תוצאה של עליית רמת הבילירובין בדם ושקיעתו בעור, בעיניים ובריריות, ועל-פי רוב היא סימן למצב שאינו תקין.

זיהוי רמת הבילירובין מסייע לאיבחון צהבת לסוגיה:

צהבת המוליטית

נגרמת מהמוליזה, שהיא מצב של פירוק יתר של כדוריות דם אדומות. עקב הפירוק המוגבר חלה עלייה בייצור הבילירובין. הפירוק המסיבי יוצר עומס על הכבד, שאינו מסוגל לטפל בכל הבילירובין, להצמידו ולהפרישו מן הגוף. עקב כך מצטבר בילירובין בלתי ישיר והוא שוקע בעור ובריריות וגורם למטופל להיראות צהוב.

צהבת פיסיולוגית של היילוד

צהבת פיסיולוגית של היילוד שייכת לקבוצת הצהבת ההמוליטית, אך בשל ייחודה מקבלת התייחסות נפרדת.

צהבת זו נובעת מפירוק יתר של כדוריות דם אדומות עובריות לאחר הלידה ויצירת כדוריות דם בשלות המתאימות לחיים שמחוץ לרחם. הפירוק המסיבי יוצר עומס יתר על הכבד, שאינו מסוגל לטפל בכל הבילירובין ולהפרישו מן הגוף. עקב כך מצטבר בילירובין בלתי ישיר שגורם ליילוד להיראות צהוב בימיו הראשונים. תופעה זו חולפת בתוך ימים מספר כאשר מערכת הכבד מבשילה.

ניטור רמת הבילירובין בדמם של יילודים חשוב לצורך קביעת מועד ברית המילה מכיוון שלא ניתן לָמוּל את היילוד כאשר רמות הבילירובין גבוהות.

רמת בילירובין שמעל 18 מיליגרם/דציליטר בדמו של היילוד היא מסוכנת ועשויה לגרום נזק בלתי הפיך למוח.

צהבת כבדית

נגרמת כתוצאה מנזק לתאי הכבד. כאשר הנזק לתאי הכבד מוגבל, תיפגע יכולת הפרשת הבילירובין הישיר מן הכבד למרה ולכן תתרחש עלייה ברמת הבילירובין הישיר בדם. כאשר הנזק לכבד הוא חמור, תיפגע גם פעילות האנזים שהופך בילירובין בלתי ישיר לבילירובין ישיר ולכן תעלה רמת הבילירובין הבלתי ישיר בדם. לרוב תופיע עלייה של שני הסוגים במקביל.

צהבת חסימתית

נגרמת כתוצאה מחסימת מעבר הבילירובין הישיר מתאי הכבד לדרכי המרה. צהבת זו מאופיינת ברמת בילירובין ישיר גבוהה בדם. בילירובין ישיר הוא מסיס במים ולכן כאשר רמתו בדם עולה הוא יופרש בשתן ויקנה לשתן גוון כהה. עקב החסימה לא יגיע בילירובין למעי, לא ייווצר אורובילינוגן וצבע הצואה יהיה בהיר. הסימפטומים של צהבת חסימתית הם שתן כהה, צואה בהירה ולעתים קרובות גם גרד.

אודות הבדיקה

בדיקת מעבדה המתבצעת על דגימת דם שנלקחה מהווריד.

הנחיות לבדיקה

  • הבדיקה היא בחינם.
  • לביצוע הבדיקה במעבדות מכבי - נדרשת הפניה מרופא מכבי.
  • אפשר לזמן תור לרופא במוקד מכבי ללא הפסקה 3555*.
  • לביצוע הבדיקה במוקד רפואה דחופה או במרכז ייעוץ טיפול יום - נדרשת הפניית רופא.
  • לא נדרשת הכנה מיוחדת.

תוצאות

המידע מתייחס להסבר כללי על אפשרויות התוצאות המתקבלות בבדיקה זו ואין לראות במידע זה כתוצאות הבדיקה של המטופל. יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו.

ערכים תקינים

נמצאים בטווח התקני.

ערכים שאינם תקינים

ערכים גבוהים מהרמה התקנית.

הסבר לתוצאות

סיבות לעלייה ברמת הבילירובין הבלתי ישיר בדם:

  • תסמונת גנטית בשם ג'ילברט - הסיבה השכיחה ביותר. מדובר במצב שאינו מזיק, אשר גורם לעלייה קלה וקבועה ברמת הבילירובין הבלתי ישיר.
  • פירוק כדוריות הדם האדומות (המוליזה).
  • צהבת של היילוד (צהבת פיזיולוגית).
  • נטילת תרופות.
  • הנקה.
  • מחלות כבד.
  • צום ממושך.

סיבות לעלייה ברמת הבילירובין הישיר בדם:

  • מחלות דרכי המרה, כולל חסימת דרכי מרה על ידי אבן או שאת (גידול).
  • מחלות כבד כגון צהבת נגיפית, נזק מתרופות או אלכוהול, שחמת וגרורות.
  • נטילת תרופות.
  • מחלה תורשתית (דובין ג'ונסון).

כל אחת מהסיבות יכולה לגרום גם לעלייה ברמת הבילירובין הכללי בדם.

מועד קבלת תוצאות הבדיקה

תוצאות הבדיקה יתקבלו תוך יום עבודה אחד מיום ביצוע הבדיקה.

ניתן לצפות בתוצאות הבדיקה באתר מכבי Online, באפליקציית מכבי, או בעמדות מכבילי.

צפייה בתוצאות בדיקות online