אריתרופואטין (בדם)

(Erythropoietin (B (קוד בדיקה: 2668)

עדכון אחרון 17.05.22

מבט כללי

מטרת הבדיקה

סיוע באבחון חוסר דם או עודף דם.

סקירה

אריתרופוייטין הוא הורמון המיוצר בכליות ומופרש מהן. הורמון זה אחראי להבשלת תאי דם אדומים במוח העצם. כאשר פוחת מספר תאי הדם האדומים במחזור הדם, או כאשר פוחת ריכוז החמצן בדם, תעלה הפרשת ההורמון ותגרום להגברת ייצור תאי דם אדומים.

ייצור תקין של תאי הדם האדומים במוח העצם תלוי בין השאר ברמה תקינה של אריתרופוייטין. חסר בהפרשת ההורמון או היעדרו יגרמו לחוסר דם (אנמיה). הפרשת יתר של ההורמון תגרום לפוליציטמיה (ריבוי תאי דם אדומים) ולרמה גבוהה של המוגלובין. רמה דומה מאפיינת גם מחלה בשם פוליציתמיה ורה, שהיא מחלה נרכשת שבה יש ייצור מוגבר של תאי דם אדומים במוח העצם.

הפרשת ההורמון תלויה בפעילות תקינה של הכליות. אי-ספיקת כליות כרונית או מחלות כליה אחרות עשויות לפגוע בהפרשת ההורמון. ניתן לטפל במצבים אלו על ידי מתן תחליף סינתטי של ההורמון

אודות הבדיקה

בדיקה זו מתבצעת על ידי לקיחת דם מהווריד.

הנחיות לבדיקה

לא נדרשת הכנה מיוחדת.

עלות

ללא עלות.

תוצאות הבדיקה

* המידע מתייחס להסבר כללי על אפשרויות התוצאות המתקבלות בבדיקה זו ואין לראות במידע זה כתוצאות הבדיקה של המטופל

יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו.

ערכים תקינים

נמצאים בטווח התקני.

ערכים שאינם תקינים

ערכים גבוהים או נמוכים מהרמה התקנית.

הסבר לתוצאות

ערך גבוה (שאינו תקין) ייתכן במצבים הבאים:

    • אנמיה, הנגרמת מכשל של מוח העצם, מחסרי תזונה, או מכל סיבה אחרת מלבד הפרעה בייצור אריתרופוייטין.
    • גידול של הכליה או יותרת הכליה.

ערך נמוך (שאינו תקין) ייתכן במצבים הבאים:

מועד קבלת תוצאות הבדיקה

תוצאות הבדיקה יתקבלו תוך 8 מי עבודה מיום ביצוע הבדיקה.

ניתן לצפות בתוצאות הבדיקה באתר מכבי Online, באפליקציית מכבי, או בעמדות מכבילי.

צפייה בתוצאות בדיקות ב online