הפטיטיס מסוג B- בדיקת החומר הגנטי (בדם)

Hepatitis B PCR (קוד בדיקה: 6292)

עדכון אחרון 22.05.22

מבט כללי

מטרת הבדיקה

זיהוי כמותי של נגיף הצהבת מסוג B בדם.

סקירה

צהבת נגיפית מסוג B, או הפטיטיס B, היא מחלה נגיפית התוקפת את הכבד. הנגיף מועבר דרך נוזלי הגוף, במצבים דוגמת קיום יחסי מין, עירוי דם, דקירת מחט נגועה בנגיף, שימוש משותף במזרקי סמים, קעקועים, השתלת איברים ומעבר של יילוד בתעלת הלידה של אם נגועה בנגיף. עובדי מערכת הבריאות חשופים יותר מאחרים להידבקות בנגיף. צהבת נגיפית מסוג B עלולה להיות קטלנית, אף כי רוב המבוגרים הלוקים בה מחלימים ממנה.

המחלה יכולה להתבטא הן כמחלה חריפה (אקוטית) והן כמחלה מתמשכת (כרונית), והיא עלולה לגרום נזק בלתי הפיך לכבד או אף להביא להתפתחות סרטן הכבד. במרבית המקרים ההידבקות בנגיף אינה מלווה בתלונות כלשהן מצד הנדבק, או שהיא גורמת למחלה קלה הנמשכת שבועות מספר. במצב זה ייתכנו סימפטומים כחום, חולשה, חוסר תיאבון ודלקת הכבד.

בדיקת החומר הגנטי של נגיף הצהבת מס HBV PCR) B) היא בדיקה לזיהוי כמות הנגיפים בדם. הבדיקה מאפשרת לזהות את החומר הגנטי של הנגיף (DNA).

זוהי הבדיקה הרגישה ביותר לזיהוי הנגיף. ניתן לאתר באמצעותה גם כמות קטנה ביותר שלו בדם.

הבדיקה נעשית בשילוב בדיקות נוספות לאבחון צהבת נגיפית B ומשמשת מדד ליעילות הטיפול במחלה. טיפול יעיל יביא לירידה בכמות החומר הגנטי של הנגיף בדם.

חיסון לצהבת נגיפית מסוג B

משנת 1992 כל התינוקות בארץ מחוסנים נגד צהבת מסוג B. החיסון מספק הגנה לפרק זמן ממושך. מלבד זאת, למי שנכלל באוכלוסיות המוגדרות בסיכון ובבדיקת הסקר קיבל תוצאה שלילית כדאי לשקול חיסון מפני הנגיף.

אודות הבדיקה

בדיקה זו מתבצעת על ידי לקיחת דם מהווריד.

הנחיות ומידע

    • הבדיקה היא בחינם.
    • הבדיקה נערכת במעבדות מכבי.
    • לא נדרשת הכנה מיוחדת.

תוצאות

המידע מתייחס להסבר כללי על אפשרויות התוצאות המתקבלות בבדיקה זו ואין לראות במידע זה כתוצאות הבדיקה של המטופל. יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו.

ערכים תקינים

HBV DNA not detected - לא ניתן לאתר חומר גנטי של הנגיף בדם הנבדק.

ערכים שאינם תקינים

HBV DNA detected - ניתן לאתר חומר גנטי של הנגיף בדם הנבדק.

הסבר לתוצאות

כאשר ניתן לאתר את החומר הגנטי של הנגיף בדם יינתן על פי רוב גם ערך מספרי.

כאשר רמת הנגיף בדם היא חיובית אבל מתחת או מעל לטווח הזיהוי של המכשיר, לא יצויין הערך הכמותי במדויק, אך יצויין כי זוהה הנגיף בצירוף הערה האם רמת הנגיף גבוהה או נמוכה.

מועד קבלת תוצאות הבדיקה

תוצאות הבדיקה יתקבלו תוך 21 ימי עבודה מיום ביצוע הבדיקה.
ניתן לצפות בתוצאות הבדיקה באתר מכבי Online, באפליקציית מכבי, או בעמדות מכבילי.

לחצו לצפייה בתוצאות בדיקות Online