רטיקולוציטים (בדם)

Reticulocytes (קוד בדיקה: 5044)

עדכון אחרון 18.07.22

מבט כללי

מטרת הבדיקה

  • הערכת יכולת הייצור של כדוריות דם אדומות במוח העצם.
  • סיוע באבחון הסיבה לחוסר דם (אנמיה).

סקירה

רטיקולוציטים הם תאי דם אדומים לא בשלים המיוצרים במוח העצם. בבדיקה זו נמדד אחוז הרטיקולוציטים מכלל תאי הדם האדומים.

באופן תקין קיים איזון בין פירוק כדוריות דם אדומות לבין ייצורן. איזון יכול להיות מופר באיבוד דם, בפירוק מוגבר של כדוריות דם אדומות או בהפרעה בייצורן. התוצאה של הפרת האיזון היא אנמיה.

הבדיקה מסייעת להבדיל בין סיבות שונות לחוסר דם ומהווה מדד ליכולת הייצור של מוח העצם.

חוסר דם מביא להגברת ייצור תאי דם אדומים במוח העצם, כפיצוי על המחסור. מנגנון זה גורם לשחרור יתר של תאי דם אדומים בלתי בשלים (רטיקולוציטים) למחזור הדם. עלייה באחוז הרטיקולוציטים מתוך כלל תאי הדם האדומים משמעותה שמוח העצם מייצר יותר תאי דם אדומים.

במצב בריאותי תקין, רק כ-2%-0.5% מתאי הדם האדומים במחזור הדם הם רטיקולוציטים. ריבוי הרטיקולוציטים בזמן חוסר דם מעיד על יכולת ייצור תקינה של מוח העצם המותאמת לצורכי הגוף.

כאשר יש דימום או המוליזה (פירוק מסיבי של כדוריות דם אדומות), יגבר ייצור כדוריות הדם האדומות במוח העצם כדי לפצות על אובדן הדם. כאשר קיימת הפרעה בייצור תאי דם במוח העצם, לא תיראה עלייה במספר הרטיקולוציטים בזמן חוסר דם, או שתיראה עלייה קלה בלבד.

אודות הבדיקה

בדיקה זו מתבצעת על ידי לקיחת דם מהווריד.

הנחיות לנבדק

הכנות לבדיקה

לא נדרשת הכנה מיוחדת.

תוצאות

המידע מתייחס להסבר כללי על אפשרויות התוצאות המתקבלות בבדיקה זו ואין לראות במידע זה כתוצאות הבדיקה של המטופל. יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו.

ערכים תקינים

נמצאים בטווח התקני.

ערכים שאינם תקינים

ערכים גבוהים או נמוכים מהרמה התקנית.

הסבר לתוצאות

עלייה תקינה בכמות הרטיקולוציטים יכולה להתרחש במצבים הבאים:

  • עקב אובדן של דם, אם כתוצאה מדימום או כתוצאה מפירוק תאי דם אדומים מסיבות שונות במצב זה העלייה הינה מנגנון פיצוי תקין של הגוף, על אף שהגורם אשר בבסיסה אינו תקין.
  • תיקון של חוסר תזונתי בברזל, חומצה פולית וויטמין B12. חומרים אלו משמשים כאבני בניין לתאי הדם האדומים. עלייה בייצורן במוח העצם תבוא במקביל לעליה בכמות הרטיקולוציטים.
  • שהייה בגבהים תגרום לעליה ברמת הרטיקולוציטים עקב הצורך הטבעי של הגוף להגביר את ייצור תאי הדם האדומים בעקבות הירידה בלחץ החלקי של החמצן.

ערך גבוה (שאינו תקין) ייתכן במצבים הבאים:

  • דימום.
  • המוליזה.
  • מחלות בהן יש פגיעה בייצור ההמוגלובין (תלסמיה, אנמיה חרמשית).
  • עישון.
  • בזמן הריון ערך גבוה ייחשב לא תקין במידה שהוא מלווה בירידה ברמת ההמוגלובין.

ערך נמוך (שאינו תקין) ייתכן במצבים הבאים:

  • חוסרי תזונה (ברזל, חומצה פולית, ויטמין B12).
  • מחלות מוח העצם (כשל ראשוני, מחלות הדם).
  • טיפול בכימותרפיה או הקרנות.
  • חסר באריתרופואטין (אי-ספיקת כליות).