מקבץ אבחון מחלת עגבת (סיפיליס)

Syphilis (Suspected Disease) Battery (קוד בדיקה: 6594)

עדכון אחרון 26.06.22

מבט כללי

מטרת מקבץ הבדיקות

בדיקות אלו מבוצעות על מנת לאבחן זיהום בעגבת (בעבר או בהווה).

הבדיקות הכלולות במקבץ זה הן:

עגבת (אבחון) - נוגדנים (בדם) (קוד בדיקה 6592)

עגבת (סיפיליס) - נוגדנים (בדם) (קוד בדיקה 6593)

סקירה


עגבת היא מחלה המועברת באמצעות מגע מיני המאופיינת על ידי ארבעה שלבים: שלב ראשוני (מחלה חדה), שלב שניוני, שלב רדום ושלב שלישוני.

המחלה ניתנת לטיפול באמצעות אנטיביוטיקה. ללא טיפול עלולה המחלה להגיע אל השלב השלישוני, הוא המסוכן ביותר ועלול לפגוע במערכות גוף חיוניות.

במסגרת מקבץ זה תבוצע תחילה בדיקת RPR לנוכחותם של נוגדנים נגד מזהמים שונים לרבות החיידק הגורם לעגבת (Treponema pallidum). נוכחות הנוגדנים עלולה להצביע על הדבקה אפשרית בעגבת.

אם התקבלה תוצאה חיובית בבדיקת RPR תבוצע בדיקה ייחודית לזיהוי החיידק Treponema pallidum ולקביעת האבחנה.

קיימת חשיבות רבה לאבחון עגבת אצל נשים הרות משום שהמחלה עלולה לגרום לפגיעות חמורות בעובר, למוות תוך רחמי או למוות של הילוד מיד לאחר הלידה. לפיכך נהוג לבצע בדיקה לזיהוי נוגדני עגבת טרם כניסה להריון או בתחילתו.