מכבי סיעודי

דמי הביטוח - יוני 2024

דמי הביטוח משתנים בהתאם לקבוצת הגיל שאליה משתייך המבוטח, וצמודים למדד המחירים לצרכן.
הכיסוי עד גיל 18 ניתן ללא עלות.

גיל

פרמיה חודשית למבוטח

18-25

9.42 ₪

26-30

14.01 ₪

31-35

34.72 ₪

36-40

48.71 ₪

41-45

60.44 ₪

46-50

106.93 ₪

51-55

143.42 ₪

56-60

172.78 ₪

61-65

204.87 ₪

66-70

249.39 ₪

71-75

284.42 ₪

76-80

305.84 ₪

81 ומעלה

310.68 ₪

גיל

18-25

פרמיה חודשית למבוטח

9.42 ₪

גיל

26-30

פרמיה חודשית למבוטח

14.01 ₪

גיל

31-35

פרמיה חודשית למבוטח

34.72 ₪

גיל

36-40

פרמיה חודשית למבוטח

48.71 ₪

גיל

41-45

פרמיה חודשית למבוטח

60.44 ₪

גיל

46-50

פרמיה חודשית למבוטח

106.93 ₪

גיל

51-55

פרמיה חודשית למבוטח

143.42 ₪

גיל

56-60

פרמיה חודשית למבוטח

172.78 ₪

גיל

61-65

פרמיה חודשית למבוטח

204.87 ₪

גיל

66-70

פרמיה חודשית למבוטח

249.39 ₪

גיל

71-75

פרמיה חודשית למבוטח

284.42 ₪

גיל

76-80

פרמיה חודשית למבוטח

305.84 ₪

גיל

81 ומעלה

פרמיה חודשית למבוטח

310.68 ₪

ככל שיש סתירה בין מידע זה לבין התנאים המופיעים בחוברת הפוליסה, הוראות הפוליסה יגברו.

 

בתיאום עם רשות ההון נקבעה תכנית מדורגת להעלאת דמי הביטוח כך שתעריפי הפרמיה החודשית שמשלם כל מבוטח, מתעדכנים מידי שנה בחודש ינואר (משנת 2017).
עדכון מבוצע אחת לשנה בכל קופות החולים ללא יוצא מן הכלל.

 

מתווה דמי ביטוח לשנים הבאות >

רוצים להצטרף?

יש לכם שאלה?

התקשרו למוקד מכבי סיעודי בטלפון: 03-7107030

להצטרפות - אנא מלאו את הפרטים ונציגי מכבי סיעודי יצרו עמכם קשר

יש לבחור ישוב מהרשימה